• English
  • Eesti

Haiglaravimite ePIL projekt algab 1. jaanuaril 2022

01.12.2021
Printer-friendly version

Eesti, Läti ja Leedu Ravimiametid koostöös Eesti Haiglaapteekrite Seltsi ja müügiloa hoidjatega on kokku leppinud esimesed haiglaravimid, mille pakenditele ei pea tootja lisama trükitud infolehte. Ravimiinfo on kättesaadav ravimiregistrist.

Projekti eesmärk on hinnata, kas trükitud infolehest loobumine mõjutab ravimiinfo kättesaadavust ja ravimi ohutut kasutamist ning kas ePIL võiks parandada haiglaravimite kättesaadavust. 

Osaleda saavad müügiloaga haiglaravimid sõltumata müügiloa liigist (riiklik, DCP/MRP, tsentraliseeritud). Ravimitel peab olema eestikeelne või eesti-, läti- ja /või leedukeelne pakend.

Esimesse etappi lülitatud ravimite nimekiri on siin.

ePIL puudutavad küsimused ja vastused asuvad siin.

Projektiga seotud info asub siin.