• English
  • Eesti
UudisedUudised

Guillain-Barré sündroom on väga harva esinev COVID-19 Vaccine Jansseni kõrvaltoime

23.07.2021
Printer-friendly version

Guillaini-Barré sündroom (GBS) lisatakse COVID-19 Vaccine Jansseni infolehtedesse kui vaktsiini väga harva esinev kõrvaltoime.

GBS on harva esinev neuroloogiline häire, mille puhul immuunsüsteem kahjustab närvirakke ning võib põhjustada valu, tuimust ja lihasnõrkust, kõige raskematel juhtudel ka paralüüsi. Enamik inimesi paraneb sellest täielikult.

Euroopa ravimiameti ravimiohutuse komitee (PRAC) hindas kõrvaltoime teatisi üleeuroopalises kõrvaltoimete andmebaasis EudraVigilance ning teaduskirjanduse andmeid. Kokku analüüsiti 108 GBS teatist, mis oli edastatud 21 miljoni manustatud vaktsiiniannuse kohta. Nende teatiste hulgas oli ka üks surmaga lõppenud teatis.

PRAC jõudis järeldusele, et COVID-19 Vaccine Jansseni ja GBS-i põhjuslik seos on võimalik. Kuigi selliseid juhte on esinenud väga vähe, peaksid tervishoiutöötajad siiski olema tähelepanelikud GBS-i sümptomite suhtes, et sündroomi võimalikult varakult diagnoosida ja ravida.

Inimestel soovitatakse koheselt pöörduda arsti juurde kui neil tekib:

  • jäsemete nõrkus
  • kahelinägemine või raskus silmade liigutamisel
  • raskused neelamisel, rääkimisel või närimisel
  • koordinatsioonihäired
  • käimisraskus
  • jalgade või käte surisemine
  • põiekontrolli või soolefunktsiooni häired

EMA kinnitab, et vaatamata lisanduvale kõrvaltoimele jääb COVID-19 Vaccine Jansseni riski-kasu suhe positiivseks.

Hiljuti lisati GBS kõrvaltoimena ka Vaxzevria infolehtedesse, Comirnaty ega Spikevaxi puhul ei ole põhjuslikku seost GBS-iga tuvastatud.

Rohkem infot EMA veebilehel