• English
  • Eesti

KKK - Kanep, THC, CBD

Printer-friendly version

Kanep, mille tetrahüdrokannabinooli (THC) sisaldus ületab 0,2% ja selle töötlemisproduktid (hašiš, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne) on narkootilised ained. Kanep, mis on Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud ja mille THC sisaldus ei ületa 0,2%, ei ole narkootiline aine. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse alusel võib kõiki aineid, mida loetakse kas narkootiliseks või psühhotroopseks kasutada ainult meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks või seaduses ettenähtud õppeotstarbel kasutamise eesmärgil.

Printer-friendly version

Kanepi, kus THC jääb alla 0,2% ja mis kuulub Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sorti, kasvatamine on lubatud põllumajanduslikul eesmärgil. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse alusel on kanepi kasvatamine narkootilise aine valmistamise eesmärgil keelatud. Seaduse poolt sätestatud piirnormist kõrgema THC sisaldusega kanepi ehk narkootilise kanepi käitlemine on piiratud meditsiinilise, teaduslike või kuritegude ennetamise eesmärkidega.

Printer-friendly version

Vastavalt Sotsiaalministri määrusele nr 73 kuulub THC narkootiliste ja psühhotroopsete ainete esimesse nimekirja. Seega on tegu narkootilise ainega. THC-l on psühhotroopne mõju.

Printer-friendly version

CBD ainena narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja ei kuulu. Samuti ei ole ainel psühhotroopset mõju. Küll aga kuuluvad antud nimekirja kõik kanepi (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid, mille tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei ületa 0,2%) töötlemisproduktid. Kui CBD on saadud narkootilisest kanepist ekstraheerimise teel, loetakse ka CBD narkootiliseks aineks.

Printer-friendly version

Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordi kanepi, mille tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei ületa 0,2% käitlemine on lubatud. Käitlemise alla kuulub ka CBD ekstraheerimine.

Samas, ka väga madala TCH sisaldusega taimest kannabinoide ekstraheerides tekib jääkproduktina THC. THC kuulub narkootiliste ainete esimesse nimekirja ja selle käitlemine on keelatud, välja arvatud meditsiinilisel, teaduslikul või kuritööde ennetamise eesmärkidel. Seega, kanepist CBD õli ekstraheerimine on võimalik ainult meditsiinilisel, teaduslikult või kuritegude ennetamise eesmärkidel.

Narkootilisest kanepis CBD ekstraheerimine on lubatud ainult meditsiinilisel, teaduslikul või kuritööde ennetamise eesmärkidel.

Meditsiinilisel eesmärgil tootmise jaoks on vajalik ravimite tootmise tegevusluba. Ravimiameti poolt väljastatava tegevusloa kohta saab täpsemalt lugeda siit: https://ravimiamet.ee/ravimite-sh-toimeainete-tootmine

Printer-friendly version

Meditsiiniline eesmärk on inimese/looma ravimine, st nii haiguse kui ka haigussümptomi ennetamine, diagnoosimine ja ravimine ning ka haigusseisundi leevendamine. Meditsiinilisel eesmärgil tootmise tulemiks saavad olla ravimid ja muud ravimiseaduses kirjeldatud preparaadid.

Printer-friendly version

Teaduslik eesmärk on seotud teadustööga ja uudsete tehnoloogiate, meetodite, ravimite vms väljatöötamisega. Teaduslikul eesmärgil saavad narkootilisi või psühhotroopseid aineid kasutada eelkõige õppe- ja teadusasutused.

Printer-friendly version

CBD sünteesimine on lubatud, eeldusel, et ei kõrval- ega ka jääkproduktina ei teki ühtegi ainet, mis kuulub narkootiliste või psühhotroopsete ainete nimekirja.

Printer-friendly version

CBD võib olla ravimi toimeaineks. Seda, kas toode kuulub ravimite hulka või mitte, otsustab Ravimiamet määratlemise protseduuri käigus. Ravimiamet otsustab toote määratlemise ravimina igal konkreetsel juhul eraldi, võttes arvesse kõiki toote omadusi, sealhulgas koostist, farmakoloogilisi omadusi, kasutamisviisi, kasutamisulatust, tarbijate teadlikkust tootest ja ohte, mis selle kasutamisega võivad kaasneda.

Printer-friendly version

Ainus ravim, mis sisaldab CBD-d peamise toimeainena ja mida on lubatud turustada, on Epidiolex (USA)/Epidyolex (UK). Antud ravimit kasutatakse Lennox-Gastaut sündroomi või Dravet sündroomiga seonduvate epileptiliste hoogude ravis. CBD tarvitamise kõrvaltoimeteks võivad olla iiveldus, väsimus ja ärrituvus.