• English
  • Eesti

KKK - Kliendiportaal

Printer-friendly version

Nimekiri esitatavatest dokumentidest on Ravimiameti kodulehel Kliendiportaali tutvustavas tekstis.

Printer-friendly version

Kasutajakonto tegemiseks lugege kõigepealt registreerimisjuhendit Kliendiportaali avalehelt ja otsustage, millist tüüpi kasutajakontot soovite teha. Edasi järgige kasutusjuhendis toodud näpunäiteid. Probleemide korral võtke ühendust Ravimiametiga. Arsti või veterinaararsti müügiloata ravimi taotluse jaoks ei ole kasutajakonto tarvis - piisab ID-kaardiga sisselogimisest.

Printer-friendly version

ID-kaart on kohustuslik Eesti füüsilise isiku konto puhul. Äriregistri koodi alusel tehtava konto puhul on soovitav, et konto teeb asutuse esindamise õigust omav isik oma ID-kaardiga, kuid põhimõtteliselt on võimalik konto teha ka ilma ID-kaardita. Välismaalased saavad konto teha ka ilma ID-kaardita.
ID-kaart on tingimata vajalik müügiloata ravimi kasutamise taotluse esitamiseks.

Printer-friendly version

Välismaalane peab tegema endale kas välismaa füüsilise isiku kasutajakonto või välismaa ettevõtte kasutajakonto. Eesti ID-kaarti sellisel puhul ei nõuta. Dokumentide allkirjastamiseks peab sel juhul kasutama varianti, kus pärast dokumendi esitamist prinditakse välja Kliendiportaali poolt pakutav kinnitusleht ning allkirjastatakse see käsitsi.

Printer-friendly version

Iga vormi juures on ülal paremal link „Täitmise juhend“, mis abistab dokumendivormi täitmisel ja vajalike lisadokumentide valimisel. Lisaküsimuste korral võtke ühendust Ravimiametiga.

Printer-friendly version

Kõik Kliendiportaali dokumendid võimaldavad ka lisadokumente juurde lisada - nt riigilõivu maksmist tõendav dokument, mõni sertifikaat, volitus, rendileping jms. Ühe dokumendi suurus võib olla maksimaalselt 10MB.

Printer-friendly version

Müügiloa taotlused olid küll algselt Kliendiportaali kavandatud, kuid kuna neid tänaseks käsitsi enam eriti ei sisestata, on taotluse vormide jaoks vajalik võtta aluseks Euroopas ühtselt kasutatav xml-formaadis taotlusevorm. Paraku ei ole ühtne xml-vorm tänini valminud ning Kliendiportaali vastav arendus on seetõttu peatunud.

Printer-friendly version

Arst ja veterinaararst identifitseeritakse ID-kaardi ning vastava registri abil – arstide andmeid kontrollitakse tervishoiutöötajate registrist ning veterinaararste veterinaararstide tegevuslubade andmete põhjal.

Printer-friendly version

Jah, firma juhatuse liige saab oma ID-kaardiga teha kasutajakonto kõigile selle firma tegevuslubadele. Iga tegevusloa kohta tekib alamkasutaja, kes saab dokumente esitada oma tegevusloa piires. Tegevuslubade omaja näeb kõiki dokumente, mida tema konto alamkasutajad on esitanud.

Printer-friendly version

Mitu firmat ei saa olla ühel kasutajakontol. Kui teil on mitu firmat, mille nimel soovite andmeid saata, siis võite kaaluda hoopis füüsilise isiku konto tegemist (see ei sobi ravimite käitlemise tegevuslubade puhul), või teha iga firma kohta eraldi kasutajakonto.

Printer-friendly version

Kui ID-kaardiga sisse logimine ei õnnestu, kontrollige esmalt, et ID-kaart oleks lugejas; seejärel sulgege korraks brauser ning pärast taasavamist proovige uuesti. Jälgige, et sisestatud oleks ka kasutajanimi – portaali sisenedes on vaja ka kasutajanime, hoolimata sellest, et kasutate ID-kaarti.

Kui proovite sisse logida müügiloata ravimi kasutamise taotluse alt, kuid see ei õnnestu, siis võib viga olla ka ühenduses tervishoiutöötajate registriga või puudulike veterinaararstide andmetega. Kui sisselogimine kuidagi ei õnnestu, võtke ühendust Ravimiametiga.

Printer-friendly version

Kui Te ei ole 30 minuti jooksul Kliendiportaalis ühtegi nuppu vajutanud, logib Kliendiportaal Teid turvalisuse mõttes välja. 3 minutit enne väljalogimist kuvab Kliendiportaal ka hoiatuse sessiooni lõppema hakkamise kohta - kui portaal on ekraanil avatud, siis saate hoiatust nähes sessiooni aega koheselt pikendada.

Printer-friendly version

Selleks, et aktsepteerimismärge jääks väljaprinditavale dokumendile, valige lihtsalt brauserist File - Print. Prindivormis või pdf-is avaneb dokument ilma aktsepteerimismärke jm lisainfota.