• English
  • Eesti

Struktuurifondide toetatud projektid

Printer-friendly version

Euroopa Sotsiaalfond on toetanud järgmisi projekte:

Stažeerimine 2008
Ravimiameti haldusvõimekuse tõstmine inimtervishoius kasutatavate vaktsiinide kvaliteedi hindamisel ja ohutuse tagamisel.
Ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna töötajate stažeerimine Saksamaa Liitvabariigi Paul Ehrlichi Instituudis.

Stažeerimine 2010
Ravimiameti haldusvõimekuse tõstmine inimtervishoius kasutatavate bioloogiliste preparaatide (sh plasmaproduktid, immuunterapeutilised antikehad, in vitro diagnostika testkomplektid) hindamisel ja ohutuse tagamisel.
Ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna spetsialisti stažeerimine Saksamaa Liitvabariigi Paul Ehrlichi Instituudis.
 
Organisatsiooni arendamine 2010
Organisatsioonikultuuri arendamine põhiväärtuste juurutamise kaudu Ravimiameti töötajate hulgas: väärtuste teemaline seminar.

Ravimiohutuse auditite koolitused 2013

 


Euroopa Regionaalarengu Fond on rahastanud järgmisi Ravimiameti projekte:

Infosüsteemide eurole üleminek (2010)
Ravimiameti infosüsteemi SamTrack üleminek eurole
Ravimikäitlejate andmebaasi üleminek eurole
Ravimiameti Kliendiportaali üleminek eurole