• English
  • Eesti
UudisedUudised

Euroopa riikides kasvab vastutustundlik antibiootikumide kasutamine loomade ravis

18.10.2019
Printer-friendly version

15. oktoobril avaldati Euroopa Ravimiameti (EMA) üheksas ESVACi raport, kus kirjeldatakse 2017. aasta andmeid ja aastate 2010–2017 trende antibiootikumide kasutamises veterinaarsel otstarbel.

Aastatel 2011–2017 vähenes veterinaarmeditsiinis kasutatavate antibiootikumide kogumüük Euroopa riikides kokku enam kui 32%. Samas ei ole olukord Euroopas ühesugune. 25-st riigist üheksateistkümnes on aastatel 2011–2017 veterinaarsete antibiootikumide müük vähenenud enam kui 5%, samas on kolmes riigis samal perioodil müük enam kui 5% kasvanud.

Kriitiliselt tähtsate antibiootikumide rühmadest on polümüksiinide müük veterinaarseks otstarbeks vähenenud 66% (joonisel) ning kolmanda ja neljanda põlvkonna tsefalosporiinide müük enam kui 20% (joonisel). Nendesse rühmadesse kuuluvad antibiootikumid on olulised humaanmeditsiinis multiresistentsete bakterite põhjustatud infektsioonide ravis ja nende kasutamine loomade ravis tõstab oluliselt riski inimeste tervisele.

Allikas: ESVAC raport 2017 (Ninth ESVAC report „Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2017“)

Nimetatud andmed on kogutud Euroopa veterinaarseks kasutamiseks mõeldud antibakteriaalsete ainete seire European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) projekti osana EMA koordineerimisel koostöös Euroopa Liidu liikmesriikidega.

ESVAC projekt käivitati 2010. aasta aprillis EMA poolt vastavalt Euroopa Komisjoni soovile luua ühtne viis Euroopa liikmesriikides loomadel kasutatavate antibakteriaalsete ainete kasutusandmete kogumiseks. Projekti käivitumisest alates on andmeid edastavate riikide arv järjest kasvanud: üheksandas kokkuvõttes on 31 Euroopa riigi andmed, alustati üheksa riigi andmetega. Aastate 2011–2017 andmed on täielikult olemas 25 riigi kohta.

ESVAC aruanne avaldatakse igal aastal ja seda kasutatakse antibakteriaalsete ainete kasutamise riskide hindamiseks ja juhtimiseks liikmesriikides. Antibiootikumide vastutustundlik kasutamine on olulisim faktor antibiootikumresistentsuse tekkimise ohjamisel.

ESVAC projekti aruanne täismahus ja lisainfo Euroopa Ravimiameti veebilehel.