• English
  • Eesti
UudisedUudised

Euroopa Ravimiameti sõnul ei ole AstraZeneca koroonavaktsiini ohuhinnang muutunud

11.03.2021
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiameti riskihindamise komitee on seisukohal, et vaktsiini ohuhinnang ei ole praegu muutunud, vaktsineerimisest saadav kasu COVID-19 ennetamisel on suurem kui võimalikud riskid ja vaktsiini kasutamist võib jätkata.

Euroopa Ravimiameti riskihindamise komitee alustas tromboosijuhtude hindamist nädala alguses pärast Austria otsust peatada ühe partii AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamine. Komitee hinnangul ei viidanud andmed Austrias kasutatud AstraZeneca partii osas kvaliteediprobleemile. Lisaks hindab komitee tromboosijuhtude võimalikku seost vaktsiiniga, st seda, kas see võib olla vaktsiini kõrvaltoime. Hindamise raames esitab müügiloa hoidja komiteele ohutusaruande, kus on täpne ülevaade kõigi teatatud trombijuhtude kohta.

Komitee, mis COVID-19 vaktsiinide kasutamise käigus juba kogutud ohutusandmeid eile ja täna arutas, on praegu seisukohal, et hinnang vaktsiini kasu ja ohu suhtele on endine ning vaktsineerimisest saadav kasu raske COVID-19 ennetamisel on palju suurem kui võimalikud riskid ja vaktsiini kasutamist võib jätkata. Praegu ei ole viiteid, et trombijuhud oleksid põhjustatud vaktsineerimisest.

Taani terviseamet teatas täna, et peatas ajutise ettevaatusabinõuna AstraZeneca COVID-19 vaktsiiniga vaktsineerimise, kuni hinnatakse trombijuhtude seost vaktsineerimisega. Ka mõned teised liikmesriigid on teatanud, et kaaluvad, kas peatada ajutiselt AstraZeneca COVID-19 vaktsiini kasutamine.

Mitmed liimesriigid on teatanud, et ei plaani vaktsineerimisplaane muuta. Ka Ühendkuningriik, kus kogemus AstraZeneca COVID-19 vaktsiiniga on suurim (Ühendkuningriigis on manustatud üle 11 miljoni selle vaktsiini doosi), teatas, et jätkab vaktsiini kasutamist vastavalt senisele plaanile. Ravimiamet peatas sarnaselt Austriaga vaktsiini ühe partii kasutamise Eestis, ent ei soovita praegu vaktsiini kasutamist laiemalt piirata.

„Vaktsiini ohuhinnang ei ole muutunud, kuid ettevaatusabinõuna soovitab Ravimiamet arstidel kaaluda AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerimise edasi lükkamist nendel inimestel, kellel on tromboosi riskifaktorid, seniks kuni ohusignaali hindamine on lõppenud. Veenitromboosi riski võib suurendada varasem veenitromboos, pikaajaline liikumatus (nt voodirežiim üle 3 ööpäeva), suur kirurgiline lõikus või trauma viimase 4 nädala jooksul, aktiivses faasis pahaloomuline kasvaja või muu haigus, mille puhul arst on hoiatanud veenitromboosi riski eest, veenitromboos veresugulastel, östrogeenravi," ütleb Ravimiameti ohutusjärelevalvebüroo juhataja Maia Uusküla.

Ravimiamet rõhutab, et need on ajutised ettevaatusabinõud ainult AstraZeneca COVID-19 vaktsiini ohusignaali selgitamise ajal ning tegemist ei ole vaktsineerimise vastunäidustustega.

10. märtsi seisuga on Euroopa majanduspiirkonnas rohkem kui viie miljoni AstraZeneca koroonavaktsiiniga vaktsineeritud inimese seas teatatud 30 trombijuhtumist. Tänaste andmete põhjal ei ole vaktsiini kasutamisel teatatud trombijuhte rohkem, kui üldpopulatsioonis oodatavalt esineb.

Kõigist kõrvaltoimetest saab teada anda Ravimiameti veebilehe vormi kaudu.