• English
  • Eesti
UudisedUudised

Euroopa Ravimiameti avalik pressikonverents seoses Covid-19 vaktsiinidega

03.12.2020
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiamet korraldab 11. detsembril avaliku virtuaalse pressikonverentsi, kus jagatakse informatsiooni koroonavaktsiinidega seotud protseduuridest ning tõstatunud küsimustest.

Konverents on suunatud kõigile Euroopa Liidu kodanikele, et selgitada vaktsiinide müügiloaga seonduvaid protseduure ja Euroopa Ravimiameti (EMA) rolli vaktsiini väljatöötamisel, hindamisel ning ohutuse tagamisel. Covid-19 on ülemaailmne kriis, millel on olnud laastav mõju nii inimeste tervisele kui ka sotsiaalsele ning majanduslikule heaolule. Selle kriisi kiireks lahenduseks on vaja ohutuid ja tõhusaid koroonavaktsiine. 

Koostöös Euroopa Liidu ravimite reguleerimissüsteemi võrgustikuga toetab EMA koroonavaktsiinide väljatöötamist ja on astunud samme hindamisprotsesside kiirendamiseks. EMA ja koostööpartnerid tegelevad kiirendatud vaktsiinikanditaatide müügiloataotluste hindamisega, ent sealjuures ei tehta järeleandmisi tulevaste vaktsiinide ohutuses, efektiivsuses ja kvaliteedis.

 

Konverentsist tehtav otseülekanne on nähtav kõigile huvilistele ning seda saab jälgida läbi EMA kodulehe. Lisaks valitud esinejate nimekirjale on virtuaalse konverentsi ajal võimalik läbi EMA veebisaidi jagada oma mõtteid ning kommentaare.