• English
  • Eesti
UudisedUudised

Euroopa Ravimiamet vaatab üle fluorouratsiili, kapetsitabiini, tegafuuri ja flutsütosiini sisaldavate ravimite kasutamissoovitused

20.03.2019
Printer-friendly version

Süstitavat fluorouratsiili ning suukaudselt manustatavaid kapetsitabiini ja tegafuuri kasutatakse vähiravis, paikselt nahal kasutatavat fluorouratsiili erinevate nahahaiguste ravis ning flutsütosiini (süstitav ja suukaudne) kasutatakse seeninfekstioonide raviks. Kapetsitabiin, tegafuur ja flutsütosiin muudetakse organismis fluoruratsiiliks. Eestis on kasutusel süstitav fluorouratsiil ja suukaudne kapetsitabiin.

Toimeaine fluorouratsiil laguneb organismis ensüüm dihüdropürimidiin dehüdrogenaasi (DPD) toimel. Kui patsiendil esineb DPD vähesus, siis ei lagunda tema organism nimetatud ravimeid ja toimeained kuhjuvad veres. Fluorouratsiili kuhjumine organismis võib viia eluohtlike kõrvaltoimete, nagu neutropeenia (teatud vererakkude, mis omavad toimet infektsioonide vastu võitlemises, vähesus), neurotoksilisus (närvisüsteemi kahjustus), raskekujuline kõhulahtisus ja stomatiit (suu sisekesta põletik), tekkeni. Seetõttu ei tohi patsiendid, kellel on täielik DPD puudulikkus, fluorouratsiili või selle eelaineid sisaldavaid ravimeid kasutada.

Enamiku nimetatud toimeaineid sisaldavate ravimite ravimiteabes on nende kasutamine DPD täieliku defitsiidi korral vastunäidustatud ning enamiku vähiravis kasutatavate ravimite puhul soovitatakse teostada patsiendile analüüsid võimaliku DPD defitsiidi kindlakstegemiseks, kuid käesolevalt ei ole see kohustuslik.

Euroopa Ravimiamet on otsustanud hinnata olemasolevaid andmeid DPD defitsiidi avastamiseks kasutatavate meetodite kohta ja hindamise tulemusel vajadusel muuta soovitusi nende ravimite ohutumaks kasutamiseks.

Hindamine algatati Prantsusmaa ravimiameti nõudmisel ning see viiakse läbi Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi 2001/83/EC artikkel 31 kohaselt. Andmeid hindab Ravimiohutuse riskihindamise komitee (PRAC - Pharmacovigilance Risk Assessment Committee). Ravimiohutuse riskihindamise komitee koostatud soovitused edastatakse Inimravimite komiteele (CHMP - Medicinal Products for Human Use), kes võtab vastu lõpliku seisukoha. Euroopa Komisjon kinnitab kõikidele liikmesriikidele õiguslikult siduva otsuse.

Info patsiendile: Kui kasutate fluorouratsiili või kapetsitabiini, siis küsimuste tekkides pöörduge palun oma raviarsti poole. Ärge katkestage iseseisvalt ravi.

Rohkem teavet Euroopa Ravimiameti lehelt

info@ravimiamet.ee

tel: 7 374 140