• English
  • Eesti
UudisedUudised

Euroopa Ravimiamet tuletab meelde: klorokviini ja hüdroksüklorokviini võib COVID-19 ravis kasutada vaid kliinilistes uuringutes või spetsiaalsetes erakorralise kasutamise programmides

03.04.2020
Printer-friendly version

Malaaria ning autoimmuunhaiguste ravi näidustusega klorokviini ja hüdroksüklorokviini tõhusust COVID-19 haigete ravis uuritakse praegu kõikjal maailmas. Siiani ei ole nende efektiivsus uuringutes veel tõestatud.

Nii patsientidel kui meditsiinitöötajatel on oluline teada, et klorokviini ja hüdroksüklorokviini võib kasutada vaid kinnitatud näidustustel ning COVID-19 puhul AINULT kliinilise uuringu raames või riiklikes erakorralise kasutamise programmides.

Klorokviin ja hüdroksüklorokviin võivad põhjustada tõsised kõrvaltoimed, eriti kui ravimit kasutatakse suures annuses või samaaegselt teiste ravimitega. Klorokviini ja hüdroksüklorokviini ei tohi kasutada ilma arsti ettekirjutuseta ja ilma arstliku järelevalveta. Ravimit on keelatud määrata ja välja kirjutada väljaspool kinnitatud näidustust, seda tohib teha vaid kliinilise uuringu protokolli või riiklikult kooskõlastatud erakorralise kasutamise protokolli alusel.

Praegu pooleli olevad ulatuslikud kliinilised uuringud aitavad koguda usaldusväärseid andmeid, mis aitavad otsustada klorokviini ja hüdroksüklorokviini ohutuse ning efektiivsuse üle COVID-19 ravis. Euroopa Ravimiamet (EMA) toetab nende uuringute läbiviimist, sest nende põhjal on võimalik anda usaldusväärset nõu nii meditsiinitöötajatele kui ka patsientidele.

Kuna COVID-19 patsientide ravimine on tervishoiusüsteemid väga pingelisse olukorda viinud, on mitmed riigid, sealhulgas USA ja Prantsusmaa, kehtestanud nende kahe toimeaine eksperimentaalseks kasutamiseks raskes seisus COVID-19 patsientide raviks riiklikult kooskõlatatud protokollid.

Klorokviin ja hüdroksüklorokviin on olulised ravimid autoimmuunhaigusi (nt luupus) põdevate patsientide ravis. On oluline, et neile patsientidele oleks vajalikud ravimid ka siis kättesaadavad, kui neid kasutatakse müügiloa välistel näidustustel. Mitmed riigid on seetõttu piiranud klorokviini ja hüdroksüklorokviini ravimite väljakirjutamist.

Info patsientidele

  • Kasutage klorokviini või hüdroksüklorokviini ainult siis, kui arst on selle ravimi teile välja kirjutanud ning jälgib teie ravi kulgu.
  • Kui teil on küsimusi klorokviini, hüdroksüklorokviini või teiste ravimite kasutamise kohta, küsige oma arstilt või apteekrilt.

Info meditsiinitöötajatele

  • Klorokviini ja hüdroksüklorokviini tuleks COVID-19 ravis eelistatult kasutada kliinilise uuringu raames. Väljaspool kliinilisi uuringuid tohib neid toimeaineid kasutada riiklikult kooskõlatatud protokolli alusel.
  • Klorokviini ja hüdroksüklorokviini kasutamist krooniliste haigete raviks tuleks jätkata. Et ravimit jätkuks, tuleks patsientidele väljastada nende tavapärane ravimikogus. Tervishoiutöötajad ei tohiks väljastada retsepte, mis katavad pikema raviperioodi, kui ette nähtud.