• English
  • Eesti
UudisedUudised

Euroopa Ravimiamet soovitab Comirnaty tooteteabesse lisada võimaliku kõrvaltoimena näoturse

11.05.2021
Printer-friendly version

Pärast kõigi olemasolevate andmete, sealhulgas Euroopa kõrvaltoimete andmebaasi (EudraVigilance) edastatud teatiste ja teaduskirjanduses avaldatud andmete hindamist leidis Euroopa Ravimiameti ravimiohutuse riskihindamise komitee (PRAC), et vaktsiini ja näoturse vaheline põhjuslik seos on võimalik.

Näoturse tekkimist on pärast vaktsineerimist kirjeldatud inimestel, kes on varasemalt saanud kosmeetilisi täitesüste näo piirkonda.

PRAC soovitab täiendada Comirnaty ravimi omaduste kokkuvõttet ning patsiendi infolehte.

Vaktsiini kasu ja riski suhe jääb muutumatuks.