• English
  • Eesti
UudisedUudised

Euroopa Ravimiamet: osalege suurtes COVID-19 uuringutes!

20.03.2020
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiameti Inimravimite komitee (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) soovitab Euroopa teaduskeskustel keskenduda esmajoones COVID-19 ravi suurte randomiseeritud platseebo-kontrolliga uuringute läbiviimisele. Uuringute planeerimisel on oluline rakendada sarnast andmete kogumise ja uuringute läbiviimise metoodikat.

Eesti ettepanekul rõhutab komitee, et uuringute läbiviimisse tuleks kaasata kõik Euroopa Liidu liikmesriigid.

Praegu ei ole ühelgi müügiloaga ravimil tõendatud toimet ennetada SARS-CoV-2 nakatumist või ravida selle põhjustatud COVID-19 infektsiooni. Seetõttu on inimravimite komitee hinnangul vaja usaldusväärseid teadusandmeid, et selgitada, millised uued või kasutusel olevad ravimid on ohutud ja efektiivsed SARS-CoV-2 põhjustatud haiguse ravis.

Patsientide väikese arvuga kliinilised uuringud või programmid, kus uuringujärgus ravim tehakse patsientidele kättesaadavaks (Compassionate Use) ei ole piisavad, et saada piisavalt kindlaid andmeid ravimi efektiivsuse kohta.

Euroopa Ravimiamet teeb koostööd osapooltega, kes saaksid toetada COVID-19 kliiniliste uuringute läbiviimist Euroopas. Euroopa Ravimiamet on valmis toetama ravimite arendajaid kõigi regulatiivsete vahenditega edendamaks ja kiirendamaks tõhusate meetmete väljatöötamist, et peatada SARS-CoV-2 levik ja leida efektiivne ravi.

COVID-19 ravimite või vaktsiinide arendajatel palutakse arengutest kohe teada anda Euroopa Ravimiametile meiliaadressil 2019-ncov@ema.europa.eu.