• English
  • Eesti
UudisedUudised

Euroopa Ravimiamet jätkab molnupiraviiri tõhususe hindamist Covid-19 ravis

15.12.2021
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiamet (EMA) vaatab üle täiendavad andmed, mis on saadud Lagevrio ehk molnupiraviiri peamisest kliinilisest uuringust (MK-4482-002).

Selle aasta novembris andis EMA soovituse molnupiraviiri kasutamiseks juhul, kui liikmesriikidel on vaja ravim enne müügiloa saamist erandkorras kasutusele võtta.

Soovitus tugines toona olemas olnud uuringu vahetulemustele. 762 patsiendi andmed näitasid, et molnupiraviiri saanutest hospitaliseeriti või suri 7,3%, platseeborühmas 14,1%. Uuringusse ei kaasatud vaktsineeritud patsiente.

1408 patsiendi andmetel põhinevatest täiendavatest tulemustest nähtub, et molnupiraviiri saanud patsientidest sattus haiglasse või suri 6,8%  ja platseeborühmas 9,7%.

Molnupiraviiri kasutamiseks antud varasem soovitus jääb samaks. EMA jätkab müügiloa saamiseks esitatud andmete hindamist ning annab tulemustest teada.

Kuidas Lagevrio toimib?

Lagevrio (molnupiraviir) on suukaudne viirusevastane ravim, mis vähendab SARS-CoV-2 viiruse (mis põhjustab COVID-19 haigust) võimet organismis paljuneda. Ravimi toimel tekivad viiruse geneetilises materjalis (RNA-s) sellised muutused (mutatsioonid), mis takistavad viiruse paljunemist. Eeldatakse, et ravim vähendab COVID-19 patsientide haiglaravi vajadust.

Euroopa Ravimiameti teate leiate siit.