• English
  • Eesti
UudisedUudised

Euroopa Ravimiamet hindab kanagliflosiini ohutust

15.04.2016
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiamet (EMA) hindab diabeediravimi kanagliflosiini ohutust, kuna CANVAS uuringus täheldati varvaste amputatsioonide arvu suurenemist.

Kanagliflosiini ja amputatsioonide vaheline seos ei ole kindel, kuna uuringus osalesid patsiendid, kellel põhihaigusest (diabeet) tulenevalt on suur risk südame-veresoonkonna tüsistuste tekkeks. Jalaveresoonte kahjustusest tingitud haavandid ja raskemal juhul gangreen, mille tõttu tehakse jäseme (nt varba) amputatsioon, on tüüpilised diabeedi tüsistused.

Kuigi kanagliflosiinil on Euroopa Komisjoni müügiluba, ei ole seda Eestis tavapraktikas kasutatud. Ravimit kasutatakse Eestis ühe rahvusvahelise uuringu raames (randomiseeritud mitmekeskuseline topeltpime paralleelrühmadega platseebokontrollitud uuring ravimi JNJ 28431754 (kanagliflosiin) toimete kohta südame-veresoonkonnale II tüüpi diabeediga täiskasvanud uuringus osalejatel), milles osaleb 39 patsienti. Uuringuarste on uuest võimalikust riskist informeeritud. Amputatsiooni riskiga patsiente (kellel on varem teostatud amputatsioon) tuleb hoolikalt jälgida. Ettevaatusabinõuna võib arst peatada ravi juhul, kui patsiendil tekib kanagliflosiini ravi ajal jäseme tüsistus.

Lisainfo telefonil 737 4140 või e-posti aadressil info@ravimiamet.ee. EMA pressiteade on leitav siit.