• English
  • Eesti
UudisedUudised

Euroopa Ravimiamet avalikustab ravimite võimalikud kõrvaltoimed veebilehel

31.05.2012
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiamet (EMA) alustas 31.05.2012 Euroopa majanduspiirkonnas müügiluba omavate ravimite võimalike kõrvaltoimete avaldamist uuel avalikul veebilehel: http://www.adrreports.eu/. Teatised pärinevad Euroopa Liidu ravimite ohutuse andmebaasist EudraVigilance ja on üheks osaks andmetest, mida ravimiametid kasutavad, et jälgida müügiluba omava ravimi kasu-riski suhet.

Praegu avaldatud teave on seotud ligikaudu 650 ravimiga, mis on saanud Euroopa Komisjoni müügiloa (nn tsentraalse müügiloa). Veebilehel olev informatsioon on esitatud aruannetena ühe ravimi või toimeaine kohta. Iga aruanne põhineb kõikidel üksikteatistel ravimi võimalike kõrvaltoimete kohta. Neid koondandmeid saab vaadata vanuse, soo,  kõrvaltoime tüübi ja tagajärje alusel. Euroopa Ravimiameti eesmärk on avaldada aasta jooksul täiendavalt võimalike kõrvaltoimete aruanded sagedamini kasutatavate toimeainete kohta, millel on müügiluba Euroopa Liidu liikmesriikides.

Ravimi kõrvaltoimed on need ravimi soovimatud toimed, mis tekivad nii ravimi kasutamisel vastavalt ravimiinfos märgitule kui selle eiramisel, sh üleannustamise, väärkasutuse, kuritarvitamise ja ravivigade korral, samuti meditsiinitöötajate kutsealasel kokkupuutel ravimiga.

Kogu veebilehel olev info on seotud võimalike kõrvaltoimetega. Võimalikud kõrvaltoimed ei pruugi olla seotud ravimiga ega põhjustatud ravimi poolt ning seetõttu ei saa avaldatud teavet kasutada kõrvaltoime tõenäosuse hindamiseks. Samuti ei viita teave ravimi kahjulikkusele. Kõik veebilehe kasutajad peavad eelnevalt läbi lugema aruannete mõistmiseks toodud korduvad küsimused.

Ravimid on kaasaegses meditsiinis paljude haiguste ja seisundite efektiivse ravi osaks. Euroopa Liidus on lubatud kasutusele ravimid, mille kasu peab alati ületama nende riskid.

Käesoleva portaali käivitamine rõhutab kõrvaltoimete teatamise ja ravimiohutuse tähtsust rahvatervise kaitsel. Kõrvaltoimete teatised on võtmetähtsusega ravimite uute ja muutuvate riskide avastamisel.

Käesoleva aasta juunis muutub veebileht kättesaadavaks ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikide ametlikes keeltes.

Täiendav informatsioon:
1. Käesolev pressiteade koos kõigi sellega seotud dokumentidega on kättesaadav Euroopa Ravimiameti veebilehel.

2. Euroopa andmebaasi võimalike kõrvaltoimete aruanded on kättesaadavad: http://www.adrreports.eu/

3. Korduma kippuvad küsimused on leitavad siit.

4. Lisainformatsiooni 2010. a. ravimiohutuse õigusaktide kohta võib leida Euroopa Ravimiameti veebilehelt