• English
  • Eesti
UudisedUudised

Euroopa Ravimiamet andis soovitusi ravimi Paxlovid kasutamise kohta Covid-19 ravis

17.12.2021
Printer-friendly version

Euroopa Ravimiameti (EMA) inimravimite komitee (CHMP) andis soovitusi Paxlovid (toimeained PF-07321332 ja ritonaviir) kasutamise kohta Covid-19 ravis. Ravimil ei ole praegu Euroopa Liidus müügiluba.

Soovituse järgi võib ravimit kasutada Covid-19 haiguse raviks patsientidel, kes ei vaja lisahapniku manustamist ja kellel on suur risk raske haiguse tekkeks. Ravi tuleks alustada nii ruttu kui võimalik pärast Covid-19 diagnoosimist, viie päeva jooksul sümptomite ilmnemisest.

Tegemist on suukaudse ravimiga. Paxlovidi toimeained PF-07321332 ja ritonaviir on eraldi tablettides, mõlemad tabletid tuleb võtta korraga kaks korda päevas ja viis päeva järjest. 

EMA andis juhised juhuks, kui liikmesriikidel on vaja ravim erandkorras kasutusele võtta enne müügiloa saamist, näiteks Covid-19 nakatumise ja surmade sagenedes.

Soovitus põhineb kliinilise uuringu vahetulemustel, mis tehti ambulatoorsetel vaktsineerimata patsientidel, kellel esines vähemalt üks kaasuv seisund, mis suurendas Covid-19 raske haiguse tekkeriski. Tulemused näitasid, et Paxlovid vähendas haiglasse sattumise ja surma tõenäosust, kui raviga alustati viie päeva jooksul pärast sümptomite tekkimist.

Ravimit saanud patsientidest, kes alustasid ravi viie päeva joosul sümptomite ilmnemisest, sattus 28 päeva jooksul haiglasse 1% (6 patsienti 607st), platseeborühmast sattus haiglasse 6,7% (41 patsienti 612st). Ravimit saanud rühmas ei surnud ühtegi patsienti, platseeborühmas suri 10 inimest. 

Ravi ajal ja kuni 34 päeva pärast viimase annuse manustamist olid sagedaimateks kõrvaltoimeteks maitsetundlikkuse muutus, kõhulahtisus ja oksendamine.

Võimalike koostoimete tõttu ei tohi Paxlovidi koos teatud ravimitega kasutada, täpsem info selle kohta avadatakse kasutusjuhistes. Paxlovidi ei tohi kasutada maksa- või neerupuudulikkusega inimestel.

Paxlovidi ei soovitata kasutada raseduse ajal ja naistel, kes võivad rasestuda ja ei kasuta tõhusat rasestumisvastast vahendit. Ravi ajaks tuleks rinnaga toitmine katkestada.

Soovituste aluseks on loomkatsete tulemused, mis näitasid, et Paxlovidi suured annused võivad mõjutada loote kasvu.

EMA avaldab peagi ravimi täpsemad kasutamistingimused.

Paxlovidi eelhindamise algus

EMA alustas 13. detsembril ka Paxlovid’i müügiloa taotluse eelset hindamist. Eelhindamine toimub seni, kuni müügiloa taotlemiseks on olemas piisavalt andmeid, mis tõestavad ravimi kvaliteeti, ohutust ja tõhusust.

Kuidas ravim toimib?

Paxlovid on suukaudne viirusevastane ravim, mis vähendab SARS-CoV-2 (Covid-19 põhjustava viiruse) võimet paljuneda inimese organismis. Ravimi toimeaine PF-07321332 takistab viiruse paljunemiseks vajaliku ensüümi toimet. Peale selle sisaldab Paxlovid väikeses annuses ritonaviiri (proteaasi inhibiitorit), mis aeglustab PF-07321332 lagundamist, võimaldades sellel kauem organismis püsida ja viiruse vastu toimida. Eeldatakse, et ravim peaks vähendama Covid-19 patsientide haiglaravi vajadust.

Euroopa Ravimiameti teate leiate siit.