• English
  • Eesti
UudisedUudised

Euroopa Ravimiamet alustab hindamist, et laiendada koroonavaktsiin Moderna kasutamist 12-17-aastastele noortele

08.06.2021
Printer-friendly version

Moderna koroonavaktsiin on vaktsiin COVID-19 ennetamiseks. Praegu on selle kasutamine lubatud 18-aastastel ja vanematel.

COVID-19 Vaccine Moderna sisaldab molekuli, mida nimetatakse mRNA-ks ja mis sisaldab juhiseid COVID-19 haigust põhjustava SARS-CoV-2 viiruse valgu tootmiseks. COVID-19 Vaccine Moderna ei sisalda viirust ennast ja ei ole võimeline COVID-19 haigust tekitama.

Euroopa Ravimiameti Inimravimite komitee hindab Moderna koroonavaktsiini müügiloa hoidja esitatud andmeid, sealhulgas suure käimasoleva kliinilise uuringu tulemusi, milles osalevad noorukid vanuses 12-17 eluaastast. Uuring on läbi viidud vastavalt Moderna koroonavaktsiini lasteuuringu kavale (PIP), mille kiitis heaks Euroopa Ravimiameti pediaatriakomitee (PDCO). Inimravimite komitee hindab andmeid, et otsustada, kas soovitada näidustuse muutmist.

Inimravimite komitee hinnang esitatakse Euroopa Komisjonile, kes teeb lõpliku otsuse. Otsus kehtib kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

Inimravimite komitee hinnangut võib oodata juulis.