• English
  • Eesti
UudisedUudised

Euroopa Haiguste Tõrje ja Ennetamise Keskuse ning Euroopa Ravimiameti seisukoht COVID-19 vaktsiinide täiendavast ja võimendavast annusest

02.09.2021
Printer-friendly version

Täna avaldatud Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse (ECDC) tehnilise aruande kohaselt ei ole hetkel vajadust täielikult vaktsineeritud inimestele  booster-annust manustada. Samas märgitakse aruandes, et nõrgestatud immuunsüsteemiga inimeste puhul tuleks täiendavate annuste kasutamist kaaluda juba esmase vaktsineerimise raames.

Kõik Euroopa Liidus (EL) müügiloa saanud vaktsiinid kaitsevad hetkel väga hästi COVID-19-ga seotud haiglaravi, haiguse raske kulu ja surma eest. Samas on iga kolmas  üle 18-aastane EL-i elanik siiani täielikult vaktsineerimata. Seetõttu on oluline, et vaktsiini saaks kõik, kellele see pole vastunäidustatud. Paralleelselt vaktsineerimisega tuleks viiruse leviku tõkestamiseks jätkuvalt hoida füüsilist distantsi, desinfitseerida käsi ning kasutada vajadusel näomaske. Eriti oluline on see hooldekodudes ja haiglates.

Vaktsiinide võimalikest  lisaannustest rääkides on oluline eristada normaalse immuunsüsteemiga inimestele mõeldud nn booster-annuseid (tugevdavad varem tekkinud immuunvastust) ning nõrgenenud immuunsüsteemiga inimestele manustatavaid täiendavaid annuseid. Täiendav vaktsiiniannus võib parandada immuunvastust immuunpuudulikkusega inimestel, näiteks siiratud elundiga inimestel, kelle immuunvastus jäi algse vaktsineerimisskeemi puhul  tavapärasest madalamaks. Sellistel juhtudel tuleks täiendava annuse manustamise võimalust kaaluda juba praegu. Samuti tuleks kaaluda täiendava annuse manustamist ettevaatusabinõuna vanematele hapra tervisliku seisundiga inimestele.

Euroopa Ravimiamet (EMA) hindab praegu nii vaktsiinide täiendavaid kui ka booster-annuseid puudutavaid andmeid.

Vaktsineerimise korraldamise osas annavad nõu ja teevad otsuseid riiklikud immuniseerimise töörühmad, võttes arvesse kohalikke tingimusi, sealhulgas viiruse ja selle tüvede levikut, vaktsiinide kättesaadavust ja riiklike tervishoiusüsteemi võimekust.

Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskus (ECDC) ja EMA jätkavad booster- ja lisaannuste kohta lisanduvate andmete kogumist ja hindamist. Liikmesriigid peavad valmis olema vaktsineerimisprogrammide võimalikeks muutusteks, kui ühes või mitmes elanikkonnarühmas täheldatakse vaktsiini tõhususe olulist vähenemist.