• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Metformiini võib nüüdsest diabeedi raviks kasutada ka neerufunktsiooni mõõduka langusega patsientidel

  14.10.2016
  Printer-friendly version

  Metformiini sisaldavaid ravimeid võib II tüüpi diabeedi raviks kasutada nüüd ka neerufunktsiooni mõõduka langusega patsientidel, kellel glomerulaarfiltratsiooni kiirus (GFR) on 30-59 ml/minutis.

  Uued soovitused tulenevad Euroopa Ravimiameti poolt läbi viidud hindamisest, mis põhines teaduskirjandusel, kliinilistel andmetel, epidemioloogilistel uuringutel ja ravijuhenditel. Euroopa Ravimiameti hinnangul on neerufunktsiooni mõõduka langusega patsientidel metformiinravist saadav kasu suurem kui võimalikud riskid. Võimalike riskide vähendamiseks täiendatakse ravimiinfosid annustamise ja jälgimise soovitustega. Metformiin jääb vastunäidustatuks patsientidel, kellel on raske neerukahjustus (GFR alla 30 ml/min).

  Metformiin võib suurendada laktatsidoosi tekkeriski, mis tekib siis, kui piimhapet tekib verre rohkem kui organism suudab seda sealt eemaldada. Laktatsidoosi nähtudeks on oksendamine, kõhuvalu koos lihaskrampidega, üldine halb enesetunne koos tugeva väsimusega ja hingamisraskused. Hetkel kehtiva ravimiinfo kohaselt ei tohi metformiini kasutada neerufunktsiooni langusega patsientidel, kuna neil on suurem risk laktatsidoosi tekkeks, sest neerud ei suuda metformiini piisavalt efektiivselt organismist eemaldada.

  Uute soovituste kohaselt peaksid neerukahjustustega patsientidid kasutama väiksemat metformiini annust. Täpsed annustamise soovitused on edaspidi kirjeldatud preparaatide ravimi omaduste kokkuvõtetes. Enne ravi alustamist ja ravi ajal tuleb võtta arvesse teisi laktatsidoosi riskifaktoreid, mis neerukahjustusega patsiendil võivad veelgi suurendada laktatsidoosi riski. Enne ravi ja regulaarselt ravi ajal (vähemalt kord aastas) tuleb mõõta glomerulaarfiltratsiooni kiirust. Patsientidele tuleb soovitada hoiduda vedelikupuuduse tekkimise eest, sest sellega suureneb laktatsidoosi risk. Vedelikupuudus võib tekkida tõsise oksendamise, kõhulahtisuse, palaviku, kuumas viibimise või vähese vedeliku tarbimise korral.

  Arstid peavad arvestama, et vaatamata metformiini lubatud kasutamisele neerukahjustusega patsientidel, ei ole osad kombinatsioonravimid (nt metformiin+dapagliflosiin, metformiin+kanagliflosiin, metformiin+empagliflosiin) neerukahjustuse korral soovitatavad, sest nende preparaatide teised toimeained on endiselt neerukahjustusega patsientidele vastunäidustatud.

  Täiendav info ja viited teaduskirjandusele Euroopa Ravimiamet veebilehel.