• English
 • Eesti

  Täiendavad riskivähendamise meetmed

  03.04.2019
  Printer-friendly version

  Täiendavad riskivähendamise meetmed on kasutusele võetud, et tagada ravimi ohutum kasutamine, suurendada teadlikkust ravimiga seotud olulistest ohutusprobleemidest ning kirjeldada tegevusi nende riskide ennetamiseks või vähendamiseks. Materjalid võivad olla suunatud tervishoiutöötajatele ja patsientidele.

  Ohutusalane teabekiri on mõeldud ravimi ohutusalase informatsiooni kiireks edastamiseks tervishoiutöötajatele, sisaldades kokkuvõtet uuest ohutusprobleemist, ravimi muutunud kasu/riski suhtest vms.

  Täiendavate riskivähendamise meetmetena ettenähtud teabematerjalid on leitavad Ravimiregistris (www.ravimiregister.ee > OTSI RAVIMIT) ravimikaardilt.

  Ravimi detailandmeid näeb, kui klõpsata otsingutulemustes ravimi nimel

  Ravimite detailotsingus on võimalus otsida ravimeid teabematerjalide sihtrühma järgi

  Riski lühikirjeldus kirjeldab lühidalt riski ja selle vähendamiseks ettenähtud tegevusi.

  Teabematerjale on võimalik alla laadida ja välja trükkida ning vajadusel patsiendile anda.

  Sisult vastavad riskivähendamise teabematerjalid ja ohutusalane teabekiri ravimi omaduste kokkuvõttele. Materjalides toodud riskide ja riski vähendamise meetmetega tuleb arvestada ravimi määramisel ja ravi jälgimisel.

  Riskivähendamise teabematerjale ja ohutusalaseid teabekirju tuleb eristada müügiloa hoidja reklaammaterjalidest.