• English
  • Eesti
    KKK

    Millal tuleb esitada ravimi näidised?

    Printer-friendly version

    Müügiloa taotlusega koos pole ravimi näidist vaja esitada. Kui müügiloa hoidja teavitab Ravimiametit ravimi turustamise algusest, tuleb esitada üks turustatava preparaadi näidis.