• English
 • Eesti
  KKK

  Kuidas toimida, kui soovitakse muuta ravimi klassifikatsiooni (retseptiravimist käsimüüki või vastupidi)?

  Printer-friendly version

  Esitada tuleb vabas vormis taotlus, muudetud pakendi infoleht ning pakendikavand ning täiendavad andmed lähtuvalt sotsiaalministri määrusest ”Ravimpreparaatide klassifitseerimise tingimused ja kord

  Kui klassifikatsiooni muutmiseks on vaja muuta näidustust või muid andmeid, tuleb sellised muudatused esitada eraldi taotlusega vastavalt muudatuste määrusele EC 1234/2008 ja klassifikatsioonile.