• English
 • Eesti

  Seadusliku internetiapteegi tuvastamine

  04.01.2021
  Printer-friendly version

  (text in English)

  Ravimiamet on andnud tegevusloa neljale internetiapteegile:

  1. Internetiapteek
  Tegevusloa omaja: OÜ Mustamäe apteek, tegevusluba nr 285
  Internetiapteegi aadress: https://www.apotheka.ee/
  Telefon: +372 679 1870

  2. Internetiapteek

  Tegevusloa omaja: Veerenni apteek OÜ, tegevusluba nr 374
  Internetiapteegi aadress: https://www.sudameapteek.ee/
  Telefon: +372 605 7171

  3. Internetiapteek

  Tegevusloa omaja: OÜ PharmaMint tegevusluba nr 885
  Internetiapteegi aadress: www.azeta.ee
  Telefon: 772 778

  4. Internetiapteek

  Tegevusloa omaja: Nordic Pharmacy OÜ, tegevusluba nr 807
  Internetiapteegi aadress: www.benu.ee
  Telefon: 611 90 70

  Alates juulist 2015 peavad kõik Euroopa Liidu internetiapteegid kasutama ühtset logo. Kui logole klikkides avaneb liikmesriigi pädeva asutuse veebileht, siis on tõendatud, et tegemist on logol kujutatud liikmesriigis seadusliku ja heaks kiidetud ravimite müügi kohaga.
  Eesti internetiapteegid peavad kasutama sellist logo:

  internetiapteegi logo

  Loe internetiapteekidest ja ravimite kaugmüügist: http://www.ravimiamet.ee/internetiapteek

  Vaata ka

  Ebaseaduslikust internetiapteegist ostetud ravimitega kaasnevad ohud

  Eestis kehtivad õigusaktid, mis reguleerivad ravimite kaugmüüki (internetiapteeki)

  Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Komisjoni veebilehtedelt leiad järgneva info (inglise keeles):

  Mis on Euroopa Liidu ühtne logo?

  Euroopa Liidu õigusaktid, mida kohaldatakse võltsitud ravimitele

  Loetelu teiste EL liikmesriikide pädevate asutuste veebisaitidest, kust on võimalik leida internetiapteeke ehk isikuid, kellel on õigus pakkuda ravimite kaugmüügi teenust selles liikmesriigis (veebilehel on loetelu „List of registers of online medicine retailers“)

   

  Identification of the legal online pharmacy


  Estonian State Agency of Medicines has issued an activity licence to three online pharmacy:


  1. Internetiapteek
  Activity licence: No. 285
  Activity license holder: OÜ Mustamäe Apteek
  Website: https://www.apotheka.ee/

  2. Internetiapteek

  Activity licence: No. 374
  Activity license holder: Veerenni Apteek OÜ
  Website: https://sydameapteek.ee/

  3. Internetiapteek

  Activity licence: No 885
  Activity license holder: OÜ PharmaMint tegevusluba
  Website: www.azeta.ee

  4. Internetiapteek

  Activity licence: No 807
  Activity license holder: Nordic Pharmacy OÜ
  Website: www.benu.ee

   


  As of July 2015, all online pharmacies active in the European Union shall use a common logo. Clicking on the logo should open the website of the competent authority of the respective EU member state, providing confirmation that the sales point of medicinal products is operating legally and is approved by the member state.
  Estonian online pharmacies shall use the following logo:

  internetiapteegi logo

  Read more about online e-pharmacies and distance sales at http://www.ravimiamet.ee/en/pharmacy

  European Medicines Agency and European Commission have published the following information on their websites:

  What is the common logo?

  European Union legislation on falsified medicinal products

  List of registers of online medicine retailers; links to the websites of competent authorities of EU member states

  Dangers of falsified medicines