• English
 • Eesti

  Ravimistatistika

  01.04.2021
  Printer-friendly version

  Ravimistatistika põhineb ravimite hulgimüüjate kvartaalselt esitatavatel aruannetel. Esitatavad aruanded on pakendipõhised ning sisaldavad iga ravimi kohta ravimpreparaadi nimetuse, ATC koodi, toimeained, ravimvormi ning info ravimi tugevuse, pakendi suuruse ja tootja kohta. Ravimite müügi andmed esitatakse nii koguseliselt st müüdud pakendite arvuna kui ka hulgimüügihindades eurodes.

  Ravimite hulgimüüjate poolt esitatud andmete põhjal koostab Ravimiameti statistika büroo kvartaalsed koondaruanded, mis kajastavad inimestel kasutamiseks mõeldud ravimite müüki pakendite arvuna, käibena või defineeritud päevadooside arvuna 1000 inimese kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas). Kvartaalne kokkuvõte ravimite kasutamise kohta valmib 1 kuu jooksul pärast aruannete laekumist.

  Ravimituru ülevaade - kajastab ravimituru mahtu hulgimüügi hindades, ravimite hulgimüüjate turuosasid ja ravimituru jaotust üld- ja haiglaapteekide ning teiste asutuste (sh riigi- ja teadusasutused) vahel peamiste ravimrühmade lõikes.

  2020. aastal kasutatud toimeainete kogused

  Ravimite kasutamise statistika on esitatud päevadooside arvuna tuhande elaniku kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas).

  Ravimiameti statistika aastaraamat 2020
  Balti ravimistatistika 2016-2018
  Ravimiameti statistika aastaraamat 2018
  Ravimiameti statistika aastaraamat 2017
  Balti ravimistatistika 2013-2015
  Ravimiameti statistika aastaraamat 2015
  20 aastat ravimistatistikat Eestis
  Balti ravimistatistika 2010-2012
  Ravimiameti statistika aastaraamat 2012
  Eesti ravimistatistika 2006-2010
  Eesti ravimistatistika 2006-2009
  Eesti ravimistatistika 2006-2008
  Eesti ravimistatistika 2006-2007
  Eesti ravimistatistika 2002-2006

  Ravimite kasutamist kirjeldavad artiklid

  2015
  Toomas Kariis, Ülihappesusega seotud haigusseisundite ravitava muutus aastatel 1994–2013, 20 aastat ravimistatistikat Eestis, lk 28-61
  Vallo Volke, Diabeediravimite kasutus aastatel 1994–2013, 20 aastat ravimistatistikat Eestis, lk 32-36
  Alar Irs, Kardiovaskulaarravimite kasutamise suundumused, 20 aastat ravimistatistikat Eestis, lk 40-55
  Paul Naaber ja Piret Mitt, Antibiootikumide kasutamine Eestis ja selle mõju ravimiresistentsete infektsioonitekitajate levikule, 20 aastat ravimistatistikat Eestis, lk 57-63
  Jana Lass, Valuvaigistite kasutamine, 20 aastat ravimistatistikat Eestis, lk 66-71; 78
  Katre Maasalu, Luukoe ainevahetust mõjutatavate ravimite kasutamine Eestis viimase 20 aasta jooksul, 20 aastat ravimistatistikat Eestis, lk 72-74
  Kersti Oselin, Opiaatide kasutamine Eestis, 20 aastat ravimistatistikat Eestis, lk 75-77
  Peeter Jaanson, Psüühikahäirete ravimite kasutamise suundumused Eestis, 20 aastat ravimistatistikat Eestis, lk 81-88
  Rain Jõgi, Astmaravimite kasutamine, 20 aastat ravimistatistikat Eestis, lk 89-91

  2011
  Irja Lutsar ja Kai Zilmer, Retroviirusvastaste ravimite kasutamine Eestis, Eesti ravimistatistika 2006-2010, lk 47-52
  Katre Maasalu, Luu struktuuri ja mineraliseerumist mõjutavate ravimite kasutamine Eestis, Eesti ravimistatistika 2006-2010, lk 56-61
  Sulev Haldre, Epilepsiavastaste ainete kasutamine Eestis, Eesti ravimistatistika 2006-2010, lk 64-67

  2010
  Toomas Kariis, Maohappe sektretsiooni vähendavate ravimite tarvitamine Eestis viimasel kümnendil,  Eesti ravimistatistika 2006-2009, lk 23-27
  Toomas Podar, Diabeediravimite kasutamine Eestis, Eesti ravimistatistika 2006-2009, lk 30-34
  Ott Laius, Tromboosivastaste ainete kasutamine Eestis, Eesti ravimistatistika 2006-2009, lk 37-41
  Jana Lass, Valuvaigistite kasutamine Eestis, Eesti ravimistatistika 2006-2009, lk 60-67
  Pait Teesalu, Glaukoomiravimite kasutamine Eestis, Eesti ravimistatistika 2006-2009, lk 79-83

  2009
  Katrin Kiisk, Hormonaalsete kontratseptiivide kasutamine Eestis, Eesti ravimistatistika 2006-2008, lk 34-39
  Veiko Vasar, Psühhotroopsete ravimite kasutamine Eestis, Eesti ravimistatistika 2006-2008, lk 56-64
  Rain Jõgi, Astmaravimite kasutamine Eestis, Eesti ravimistatistika 2006-2008, lk 67-71
  Kardiovaskulaarravimite kasutamine Eestis, Eesti ravimistatistika 2006-2008, lk 24-33
  Antibiootikumide kasutamine Eestis, Eesti ravimistatistika 2006-2008, lk 41-47

  Statistilise analüüsi tasulised teenused ja hinnakiri