Ravimite käitlemine

Ravimite käitlemisega seotud õigusaktid, juhendid ja vormid.
Name Date of entry
Ravimiseadus 25.03.2022 View
Medicinal Products Act 28.03.2022 View
Euroopa Komisjoni määrus 25.03.2022 View
Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord 08.09.2021 View
Tervisekaitsenõuded apteekidele ja nende struktuuriüksustele 08.09.2021 View
Tarbijatelt kõlbmatute ravimite üldapteegis ja veterinaarapteegis vastuvõtmise ja hävitamisele suunamise kord 08.09.2021 View
Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm 08.09.2021 View
Ravimite apteegis valmistamise, jaendamise ja kontrollimise tingimused ja kord ning apteegis seeriaviisiliselt valmistatavate ravimite loetelu 08.09.2021 View
Ravimite säilitamise ja transportimise tingimused ja kord 31.01.2022 View
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad 31.01.2022 View
Ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord 31.01.2022 View
Apteegiomanikuks saamise juhend | 29.13 KB | docx 08.09.2021 Download
Seeriaviisiliste ilma retseptita väljastatavate ravimite loetelu 31.01.2022 View
Apteekide aruandlus | 406.89 KB | pdf 07.04.2022 Download
Juhend haiglaapteekidele ravimite käitlemise alase aruande täitmiseks | 284.25 KB | pdf 07.04.2022 Download
Haiglaapteegi aruanne | 27.69 KB | xlsx 07.04.2022 Download
Juhend üldapteekidele ravimite käitlemise alase aruande täitmiseks | 308.29 KB | pdf 07.04.2022 Download
Üldapteegi kaugmüügi aruande näidis | 255.92 KB | pdf 07.04.2022 Download
Üldapteegi ja kaugmüügi aruanne | 42.29 KB | xlsx 07.04.2022 Download
Juhend veterinaarapteekidele ravimite käitlemise alase aruande täitmiseks | 287.65 KB | pdf 07.04.2022 Download
Veterinaarapteegi aruanne | 33.56 KB | xlsx 07.04.2022 Download

Last updated: 07.04.2022