• English
 • Eesti

  Turustamise algus, tarneraskused, müügiloa lõpetamine

  24.04.2017
  Printer-friendly version

  Müügiloa saamise järgselt peab müügiloa hoidja teatama Ravimiametile ravimi turustamise algusest, ravimi tarnehäiretest ning müügiloa lõpetamisest. Teadete edastamiseks soovitame kasutage kliendiportaali, aga need võib saata ka aadressile documentation@ravimiamet.ee

  Tarneraskuse või müügiloa lõpetamise korral tuleb teates kindlasti ära märkida põhjus.
  Tarneraskuse lõppedes palume sellest samuti teada anda, ka seda on lihtne teha kliendiportaali kaudu.

  Tarneraskuste teated

  Kokkuvõte Ravimiameti ja Ravimitootjate Liidu läbiviidud küsitlusest ravimite tarneraskuste ja kättesaadavuse probleemide kohta