• English
 • Eesti

  Ravimi omaduste kokkuvõtte, pakendi märgistuse ja pakendi infolehe koostamise vormid

  20.05.2013
  Printer-friendly version

  Ravimiinfode koostamisel tuleb aluseks võta  allolevad vormid. 
  Selguse huvides kajastuvad humaanravimitele mõeldud vormides kahe viimase versiooni muudatused.
  Täiendava järelevalve all olevate humaanravimite tähistamiseks hakatakse alates 2013. aasta sügisest kasutama nende ravimiinfodes musta kolmnurka.
  Täiendava järelevalve all olevate ravimite loetelu avaldatakse Euroopa ravimiameti kodulehel, seda ajakohastatakse üks kord kuus. 

  MRP/DCP ja riiklike protseduuride SPC, pakendimärgistuse ja PIL vormid:
  Inimestel kasutatavad ravimid
  Veterinaarravimid

  Euroopa Liidus tsentraalselt registreeritud ravimite raviminfode vormid:
  Inimestel kasutatavad ravimid
  Veterinaarravimid