• English
 • Eesti

  Artiklid ajakirjas Eesti Arst

  06.11.2020
  Printer-friendly version
  NrArtikkel
  2020; 99(8)Bensodiasepiinide ja Z-ravimite ambulatoorne kasutamine Eestis
  2020; 99(1)Digoksiin – kas vanima südameravimi kasutamisel järgitakse ettenähtud soovitusi?
  2019; 98(3)Talidomiid ja selle analoogid – näide tänapäevasest riskijuhtimisest ravimiohutuses
  2018; 97(10)Trimetasidiini kasutamise muutus pärast kasutamispiirangute rakendamist
  2018; 97(7)Ravivead ravimitega
  2018; 97(4)Flupirtiini kasutamisele kehtestatud piirangute järgimine
  2018; 97(2)Sakubitriili ja valsartaani kombinatsioon südamepuudulikkuse ravis Eestis
  2017; 96(10)Tervishoid ja keskkond: ravimijäägid
  2017; 96(9)Valproehappe kasutamine fertiilses eas naistel
  2017; 96(6)Kannabinoidiküsimus teaduspõhises kliinilises meditsiinis
  2017; 96(4)2016. aastal Euroopa Liidus müügiloa saanud uued ravimid
  2016; 95(10)Agomelatiinraviga seotud riskivähendamise meetmed praktikas
  2016; 95(10)Ravimitega seotud riskide vähendamise meetmed
  2016; 95 (8)Hulgimüeloomi ravi
  2016; 95 (6)Immuunteraapia onkoloogias
  2016; 95 (5)Raviminimede entroopia
  2016; 95 (3)Febriilne neutropeenia – keemiaravi sage ja
  potentsiaalselt eluohtlik kõrvaltoime
  2015; 94 (11)Und soodustavate ravimite kliiniline farmakoloogia ja kasutamise suundumused Eestis
  2015; 94 (9)PCSK9 monokloonsed antikehad düslipideemia raviks: evolokumab ja alirokumab
  2015; 94(4)Kroonilise C-hepatiidi ravi
  2015; 94(2)Kaks uut kardiovaskulaarravimit: kangreloor ja vorapaksaar
  2015; 94(2)Esimene Euroopas: tüvirakuravim põletuskahjustuse tagajärjel tekkinud silma sarvkesta tüvirakkude puudulikkuse raviks
  2014; 93(11)Uudsed ravimid
  2014; 93(9)Opioidide kasutamisest vähivalu ravis
  2014; 93(6)HPV-vaktsiini kasutamine Eestis on vähene
  2014; 93(4)Kliinilised ravimiuuringud Eestis ja Euroopas
  2013; 92(11)Euroopa Südamerütmi Assotsiatsiooni praktilised juhised uute suukaudsete antikoagulantide kasutamise kohta kodade virvendusarütmiaga patsientidel
  2013; 92(7)Antibiootikumide annustamine ülekaalulistele
  2013; 92(9)Müügiloata ravimite kasutamine Eestis
  2013; 92(5)Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamine südame-veresoonkonnahaiguse riskiga patsientidel
  2013; 92(3)Toimeainepõhine retsept ja ravi tulemuslikkus
  2012; 91(11)Filgrastiimiga ja somatropiiniga sarnased bioloogilised ravimid
  2012; 91(10)Sarnased bioloogilised ravimid – epoetiinid
  2012; 91(9)Sarnased bioloogilised ravimid
  2012; 91(7)Dapagliflosiin – uudse toimemehhanismiga suukaudne antidiabeetiline ravim
  2012; 91(5)Luukahjustuse risk krambivastaste ravimite kasutamisel
  2012; 91(3)Dabigatraani kasutamise juhised verejooksuriski vähendamiseks
  2012; 91(1)Pioglitasooni kasutajatel on kusepõievähi risk veidi suurenenud
  2011; 90(9)Uued andmed viitavad liigsele agarusele dronedarooni kasutamisel kodade virvendusarütmia ravis
  2011; 90(7)Bioloogiliste ravimite uus julge maailm: ravimiarenduse edasiminekud viimase viie aasta jooksul
  2011; 90(5)Uued suukaudsed tromboosivastased ravimid dabigatraan ja rivaroksabaan
  2010; 89(6)Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ohutu kasutamine