• English
 • Eesti

  Veterinaarravimite statistika

  27.03.2019
  Printer-friendly version

  Veterinaarravimite statistika põhineb Eestis tegevusluba omavate ravimite hulgimüüjate kvartaalselt esitatavatel aruannetel. Veterinaarravimite statistikas võetakse arvesse veterinaarravimite hulgimüüki üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele.

  Ülevaade antibiootikumide kasutamisest veterinaarsel otstarbel aastatel 2006–2016

  HULGIMÜÜJAD

  2018. aastal müüs veterinaarravimeid üld- ja veterinaarapteekidele, veterinaararstidele ning teistele asutustele 10 hulgimüüjat. Järgnevas tabelis on toodud aastatel 2014–2018 enim veterinaarravimeid müünud hulgimüüjad ja nende osakaal (%) veterinaarravimite turul. 2018. aastal kattis kaks suurima turuosaga hulgimüüjat 83% ning neli suurimat hulgimüüjat 98% kogu veterinaarravimite turust. Ülejäänud hulgimüüjate turuosa jäi tagasihoidlikuks.

   Hulgimüüja20142015201620172018
  Zoovetvaru OÜ46,1%40,7%46,0%49,6%50,7%
  Magnum Veterinaaria AS26,2%29,0%29,4%29,8%32,2%
  Dimedium AS 9,6%17,7%15,5%12,6%
  Optimer AS2,5%3,3%3,6%3,6%2,9%

  *Järjestatud 2018. aasta alusel kahanevalt

  VETERINAARRAVIMITE TURUMAHT

  Veterinaarravimite turumaht on väljendatud hulgimüügi hindades (tootja hind + hulgimüüja juurdehindlus) ega sisalda käibemaksu.

  Veterinaarravimite turumaht suurenes aastatel 2012–2014 6-9% aastas, seevastu 2015. aastal vähenes turumaht võrreldes eelneva aastaga 5%. Alates 2016. aastast on veterinaarravimite turumaht taas pidevalt suurenenud: võrreldes eelneva aastaga vastavalt 7,8%, 8,0% ja 13,3%, ulatudes 2018. aastal 14,13 miljoni euroni.  Joonis 1. Veterinaarravimite turumaht hulgimüügihindades aastatel 2014 – 2018

  RAVIMITURU JAGUNEMINE

  Kõige enam väljastasid hulgimüüjad veterinaarravimeid otse tegutsevale veterinaararstile või põllumajandusettevõtteid esindavale veterinaararstile – 12,25 miljoni euro väärtuses, mis on ligi 87% veterinaarravimite turumahust. Müük veterinaarapteekidele moodustas 7% (0,97 miljonit eurot), müük üldapteekidele 5% (0,71 miljonit eurot) ja müük teistele asutustele veidi üle 1% (0,20 miljonit eurot).


  Joonis 2. Veterinaarravimite turu jaotus sihtgruppide kaupa aastatel 2014 – 2018

  RAVIMITURU JAGUNEMINE ATCvet GRUPPIDE LÕIKES

  2018. aastal moodustasid veterinaarravimite turumahust 68% kolm suurima käibega ravimirühma: infektsioonivastased ained 26,8% (3,79 miljonit eurot), parasiidivastased ained 20,6% (2,91 miljonit eurot) ja immunoloogilised ained 20,4% (2,88 miljonit eurot). Järgnesid kolm ravimirühma, mille käive jäi vahemikku 0,5–1,2 miljonit eurot: skeleti-lihassüsteem (1,18 miljonit eurot), seedekulgla- ja ainevahetus (1,17 miljonit eurot)  ning urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid (0,58 miljonit eurot).  Ülejäänud ravimirühmade käive kokku moodustas 11% kogu veterinaarravimite turu mahust.


  Joonis 3. Veterinaarravimite käive ATCvet rühmade lõikes aastatel 2016 – 2018

  INFEKTSIOONIVASTASED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS

  Infektsioonivastaste ravimite käive

  Infektsioonivastaste ravimite käive suurenes aastatel 2009–2014, vähenes järsult 2015. aastal (võrreldes eelneva aastaga -19%) ning jäi 2016. ja 2017. aastal suhteliselt samale tasemele võrreldes aastaga 2015. 2018. aastal kasvas aga hüppeliselt (16%) ja saavutas 2013. aasta taseme.

  Infektsioonivastastest ainetest on viimasel viiel aastal olnud suurima käibega kolmanda põlvkonna tsefalosporiinid (QJ01DD). Neile järgnevad fluorokinoloonid (QJ01MA) ja laia toimespektriga penitsilliinid (QJ01CA)). Pleuromutiliinide (QJ01XQ) käive tõusis hüppeliselt 2014. ja 2018. aastal.


  Joonis 4. Suurima käibega süsteemselt kasutatavad antibakteriaalsed ained veterinaarias aastatel 2014 – 2018

  Infektsioonivastaste ravimite kasutamine toimeaine koguse lõikes

  Kuigi infektsioonivastaste ravimite käive tõusis 2018. aastal võrreldes eelneva aastaga 16%, jäi müüdud toimeaine kogus samale tasemele (6,5 tonni nii aastal 2017 kui ka 2018).


  Joonis 5. Antibiootikumide kasutamine veterinaarias aastatel 2009 – 2018

  Enimmüüdud veterinaarsete antibiootikumide rühmad arvestades toimeaine kogust on penitsilliinid ja penitsilliinide kombinatsioonid (kogused on ümber arvutatud bensüülpenitsilliiniks), tetratsükliinid, pleuromutiliinid ja aminoglükosiidid. 2018. aastal moodustas eelnimetatud rühmade osakaal kõikidest veterinaarseks otstarbeks müüdud antibiootikumidest vastavalt 33%, 21%, 16% ja 7%.


  Joonis 6. Antibiootikumide kasutamine veterinaarias rühmade lõikes aastatel 2009 – 2018

  Antibiootikumidest kasutatakse Eestis veterinaarseks otstarbeks üle viiekümne erineva toimeaine aastas. Kõige suuremas koguses on viimastel aastatel kasutatud amoksitsilliini, tiamuliini, doksütsükliini ja bensüülpenitsilliini.

  Tabel 1. Antibiootikumide müük toimeainete lõikes veterinaarsel otstarbel, 15 enim müüdud toimeainet aastatel 2012–2018 (toimeaine müüdud kogus kilogrammides)

   

  Toimeaine

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  1

  Amoksitsilliin

  1923

  2676

  2215

  2803

  2969

  1701

  1321

  2

  Tiamuliin

  561

  512

  1827

  931

  728

  692

  1047

  3

  Doksütsükliin

  1474

  1460

  1875

  1577

  1526

  1380

  1042

  4

  Bensüülpenitsilliin

  667

  737

  786

  679

  612

  683

  742

  5

  Dihüdrostreptomütsiin

  534

  448

  392

  373

  343

  353

  339

  6

  Tülvalosiin

  66

  61

  298

  161

  169

  180

  304

  7

  Oksütetratsükliin

  276

  239

  282

  386

  204

  178

  242

  8

  Sulfametoksasool

  0

  150

  0

  0

  0

  205

  218

  9

  Sulfadiasiin

  46

  49

  72

  64

  91

  90

  121

  10

  Spektinomütsiin

  180

  313

  466

  143

  42

  67

  114

  11

  Kloortetratsükliin

  57

  66

  66

  69

  103

  117

  111

  12

  Marbofloksatsiin

  26

  37

  46

  50

  75

  84

  93

  13

  Tseftiofuur

  56

  66

  68

  63

  68

  76

  89

  14

  Paromomütsiin

  0

  0

  0

  12

  30

  43

  87

  15

  Kolistiin

  540

  697

  397

  137

  83

  109

  83

   

  PARASIIDIVASTASED AINED

  Viimase kümne aasta jooksul on pidevalt suurenenud parasiidivastaste ainete käive – kümne aastaga enam kui kaks korda, ulatudes 2018. aastal 2,9 miljoni euroni. Parasiidivastastest ainetest olid 2018. aastal suurima käibega nahaparasiitide vastased ained, insektitsiidid ja repellendid (1,20 miljonit eurot) ning endektotsiidid (0,82 miljonit eurot). Anthelmintikumide käive muutus võrreldes eelnevate aastatega vähem ja moodustas 20% parasiidivastaste ainete käibest (0,58 miljonit eurot). Kõige väiksem on viimastel aastatel olnud algloomavastaste ainete käive, moodustades ligi 10% parasiidivastaste ainete käibest.


  Joonis 7. Parasiidivastaste ainete käive aastatel 2014 – 2018

  IMMUNOLOOGILISED AINED

  Immunoloogiliste ainete käive aastatel 2014–2018 jäänud vahemikku 2,5–2,9 miljonit eurot. Immunoloogilistest ainetest on suurima käibega sigadel kasutatavad immunoloogilised ained, ulatudes 2018. aastal 1,5 miljoni euroni (52%). Järgnevad immunoloogilised ained koerlastele (15%), veislastele (13%) ja lindudele (11%).


  Joonis 8. Immunoloogiliste ainete käive aastatel 2014 – 2018

  HUMAANRAVIMITE KASUTAMINE VETERINAARIAS

  Veterinaarravimite registris müügiloaga ravimi puudumisel on veterinaararstil vajaduse korral võimalik kasutada müügiloaga inimtervishoius kasutatavat ravimit. Neist ravimitest kõige suurema käibega olid 2018. aastal meeleelundite ja närvisüsteemi ravimid, järgnesid vere ja vereloomeorganite ravimid ning infektsioonivastased ained.


  Joonis 9. Humaanravimite müük veterinaarseks kasutamiseks 2018