• English
 • Eesti

  RIIGILÕIVUD

  11.11.2019
  Printer-friendly version

  Riigilõivu tasumise info

  Riigilõiv tasutakse enne vastava taotluse esitamist järgmiselt:

  Saaja:Rahandusministeerium
  Konto:   

  Swedbank IBAN:

  SEB Pank IBAN:

  Luminor Bank IBAN:

  LHV Pank IBAN: 

  EE93 2200 2210 2377 8606

  EE89 1010 2200 3479 6011

  EE70 1700 0170 0157 7198

  EE77 7700 7710 0381 3400

  Viitenumber:  Vaata tabelist vastavalt esitatud taotlusele
  Selgitus:Vastavalt tabeli all toodud infole

   Riigilõivu tagastamine


  RAVIMITE KÄITLEMISE JA VAHENDAMISE TEGEVUSLUBA

   Riigilõiv (€)Viitenumber
  Tegevusloa väljaandmine  
  Ravimite tootmise tegevusluba (v.a ravimtaimede pakendamine)1000,002900082281
  Ravimite tootmise tegevusluba (ravimtaimede pakendamine)150,002900082281
  Ravimite hulgimüügi tegevusluba1000,002900082281
  Üldapteegi tegevusluba150,002900082281
  Haiglaapteegi tegevusluba150,002900082281
  Veterinaarapteegi tegevusluba150,002900082281
  Ravimite vahendamise tegevusluba150,002900082281
  Tegevusloa muutmine  
  Ravimite tootmise või hulgimüügi tegevusluba (tegutsemiskoha muutmise puhul)500,002900082281
  Ravimtaimede pakendamiseks antud ravimite tootmise tegevusluba (tegutsemiskoha muutmise puhul)60,002900082281
  Ravimite tootmise või hulgimüügi tegevusluba (tegevusloa omaja või tegevusloal märgitud pädeva isiku vahetus või kõrvaltingimuse muutmine)150,002900082281
  Ravimtaimede pakendamiseks antud ravimite tootmise tegevusluba (tegevusloa omaja või tegevusloal märgitud pädeva isiku vahetumine või kõrvaltingimuse muutmine)20,002900082281
  Apteegi tegevusluba (tegutsemiskoha muutmine või struktuuriüksuse lisamine)75,002900082281
  Apteegi tegevusluba (tegevusloa omaja või apteegi juhataja vahetumine või kõrvaltingimuste muutmine)20,002900082281
  Üldapteegi tegevusloale ravimite kaugmüügi õiguse kandmine75,002900082281
  Ravimite vahendamise tegevusloal alalise asukoha andmete muutmine20,002900082281

  Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida tegevusloa omaja või taotleja nimi, tegutsemiskoha nimi ning tegevusloa taotlemise põhjus (tegevusloa muutmine vm).

  Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti) või maksekorralduse koopia või väljatrükk internetipangast.

  Riigilõivu tasumise info


  NARKOOTILISTE JA PSÜHHOTROOPSETE AINETE JA NENDE LÄHTEAINETE KÄITLEMINE

   Riigilõiv (€)Viitenumber
  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteainete käitlemise tegevusloa väljaandmine150,002900082281
  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisse- või väljavedu10,002900082281
  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteainete import või eksport10,002900082281

  Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida viitenumber ja selgituseks taotleja nimi ja taotluse liik.
  Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti, viitenumber) või maksekorralduse koopia.

  Riigilõivu tasumise info


  RAKKUDE, KUDEDE JA ELUNDITE HANKIMISE TEGEVUSLUBA

   Riigilõiv (€)Viitenumber
  Tegevusloa väljaandmine665,002900082281
  Tegevusloa muutmine, kui taotletakse hankija tegutsemiskoha muutmist või lisamist ning tegevusloa kõrvaltingimuste muutmist või lisamist255,002900082281
  Tegevusloa muutmine, kui taotletakse muudatuste tegemist tegevusloa omaja vahetumise, vastutava isiku vahetumise, hankijale hankimisega seotud teenuseid osutava ettevõtja vahetumise või lisandumisega ning nakkusohtliku bioloogilise materjali hankimisest tingitud muudatustega hankimisprotsessis130,002900082281

  Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida tegevusloa omaja või taotleja nimi ning taotluse liik (tegevusloa väljaandmine/muutmine).

  Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti) või maksekorralduse koopia või väljatrükk internetipangast.

  Riigilõivu tasumise info

  RAKKUDE, KUDEDE JA ELUNDITE KÄITLEMISE TEGEVUSLUBA

   Riigilõiv (€)Viitenumber
  Tegevusloa väljaandmine1700,002900082281
  Tegevusloa muutmine, kui taotletakse käitleja tegutsemiskoha muutmist või lisamist ning tegevusloa kõrvaltingimuste muutmist või lisamist640,002900082281
  Tegevusloa muutmine, kui taotletakse muudatuste tegemisel tegevusloa omaja vahetumise, pädeva isiku vahetumise, käitlejale käitlemisega seotud teenuseid osutava ettevõtja vahetumise või lisandumisega, muudatuste tegemisel käitlemisruumide ventilatsioonisüsteemis või veesüsteemis ning nakkusohtliku bioloogilise materjali käitlemisest tingitud muudatustega käitlemisprotsessis ning kasutatavates seadmetes320,002900082281

   

   Riigilõiv (€)Viitenumber
  Rakkude ja kudede impordi sertifikaadi väljaandmise taotluse läbivaatamine340,002900082281

  Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida tegevusloa omaja või taotleja nimi ning taotluse liik (tegevusloa väljaandmine/muutmine).

  Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti) või maksekorralduse koopia või väljatrükk internetipangast.

  Riigilõivu tasumise info


  RAVIMI MÜÜGILOA TAOTLUSED

     Riigilõiv (€)Viitenumber
  Inimestel kasutatava ravimi müügiloa väljaandmine või uuendamine*32,002900082294
  Inimestel kasutatava ravimi müügiloa muutmine (I ja II tüübi muutus)*16,002900082294
  Veterinaarravimi müügiloa väljaandmine või uuendamine*32,002900082294
  Veterinaarravimi müügiloa muutmine (I ja II tüübi muutus)*16,002900082294

  Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida ravimpreparaadi nimi, tugevus ja ravimvorm, taotluse liik ja esitatud taotluste arv ning viitenumber.

  Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti, viitenumber) või maksekorralduse koopia.

  Riigilõivu tasumise info


  RAVIMI KLIINILISE UURINGU LOA TAOTLUS

   Riigilõiv (€)Viitenumber
  Kliinilise uuringu loa väljaandmine (ühe uuringukeskuse eest)385,002900082294
  Täiendava uuringukeskuse lisamine16,002900082294

  Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida viitenumber ja selgitusse EudraCT number.

  Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (konto, millelt tasuti; tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti) või maksekorralduse koopia.

  Riigilõivu tasumise info


  TASULISED TEENUSED

  TAOTLUSE ERIALASE HINDAMISE TASU MÜÜGILOA TAOTLEMISEL

  Taotluse liikHind (€)
  Iseseisev taotlus (ühe inimestel kasutatava ravimpreparaadi eest)1 275
  Iseseisev taotlus (ühe veterinaarse ravimpreparaadi eest)958
  Viitav taotlus (ühe ravimpreparaadi eest)958
  Sama tootja sama toimeainet sisaldava ravimpreparaadi iga järgneva ravimvormi ja tugevuse eest511
  Teisene müügiluba (ühe ravimpreparaadi eest ühe päritolumaa kohta)639
  Ühe traditsioonilise taimse ravimpreparaadi eest958
  Ühe homöopaatilise preparaadi eest958
  Taotluse hindamise ingliskeelne aruanne ja Eesti osalemine EL detsentraliseeritud või vastastikuse tunnustamise müügiloaprotseduuris viidatava riigina14 000

  TAOTLUSE ERIALASE HINDAMISE TASU MÜÜGILOA UUENDAMISEL

  Taotluse liikHind (€)
  Ühe ravimpreparaadi eest639
  Sama tootja sama toimeainet sisaldava iga järgneva ravimvormi ja tugevuse eest383
  Ühe traditsioonilise taimse preparaadi eest383
  Ühe homöopaatilise preparaadi eest383
  Eesti osalemine viidatava riigina vastastikuse tunnustamise korduva müügiloaprotseduuri ning müügiloa uuendamise detsentraliseeritud või vastastikuse tunnustamise müügiloaprotseduuris3000

  TAOTLUSE ERIALASE HINDAMISE TASU MÜÜGILOA MUUTMISEL

  Taotluse liikHind (€)
  IB tüübi muutus100
  II tüübi muutus383
  Eesti osalemine vastastikuse tunnustamise või detsentraliseeritud müügiloaprotseduuris viidatava riigina IB tüüpi muudatuste korral500
  Eesti osalemine vastastikuse tunnustamise või detsentraliseeritud müügiloaprotseduuris viidatava riigina II tüüpi muudatuste korral1000

  Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.
   

  RAVIMI OHUTUS- JA KVALITEEDISEIRE TASU

   Hind (€)
  Ohutus- ja kvaliteediseire tasu eelmisel kalendriaastal kehtinud müügiloa kohta160
  Eesti osalemine vastastikuse tunnustamise või detsentraliseeritud müügiloaprotseduuris viidatava riigina või osalemine perioodilise ohutusaruande hindamisel Euroopa ravimiameti koordineerimisgrupi ja ravimiohutuse riskihindamise komitee ühises töökorralduses hinnanguaruande koostajana (tasu arvestatakse kalendriaastal üle kuue kuu kehtinud müügiloa kohta)320

  Taotleja vabastatakse tasust, kui on täidetud sotsiaalministri määruses nr 26 § 5 lõikes 3 nimetatud tingimused.

  Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.
   

  KLIINILISE UURINGU TAOTLUSE ERIALASE HINDAMISE TASU

  Taotluse liikHind (€)
  Kliinilise uuringu alustamise taotlus383
  Kliinilise uuringu muutmise taotlus (olulised muutused kliinilise uuringu teostamise tingimustes)63

  Taotleja vabastatakse tasust, kui on täidetud kõik Ravimiseaduse § 95 lõikes 3 nimetatud tingimused.

  Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.


  RAVIMISTATISTIKA ANALÜÜSI HINNAKIRI

  Statistilise analüüsi nimetusHind (€)
  Ühe ATC koodiga toimeaine müük ravimpreparaatide lõikes30
  Eesti ravimistatistika tavaanalüüs aasta lõikes1533
  Eesti ravimistatistika tavaanalüüs poolaasta lõikes862
  Eesti ravimistatistika tavaanalüüs kvartali lõikes511
  Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs aasta lõikes1789
  Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs poolaasta lõikes1022
  Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs kvartali lõikes607
  Eesti ravimistatistika täisanalüüs aasta lõikes2045
  Eesti ravimistatistika täisanalüüs poolaasta lõikes1182
  Eesti ravimistatistika täisanalüüs kvartali lõikes703
  Tellija tellimuse alusel koostatud ravimite müügi analüüs (tunnihind)                                             40

  Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.


  LABORIANALÜÜSIDE HINNAKIRI

  Analüüsi nimetusHind (€)
  Analüüsi ettevalmistamine ja tulemuste hindamine: droogid, puhastatud vesi27,80
  Analüüsi ettevalmistamine ja tulemuste hindamine: apteegiravimid ja tööstustoodang (tunnihind)13,90
  Analüüsid, kus ei ole nõutav kemikaalide kasutamine (tunnihind)16,10
  Analüüsid, kus kasutatakse laboriseadmeid ja kemikaale (tunnihind)18,40
  Instrumentaalanalüüsi meetodid: 
  – UV-spektrofotomeetria (tunnihind)18,70
  – IR-spektrofotomeetria (tunnihind)19,10
  – gaaskromatograafia (tunnihind)22,90
  – kõrgsurve vedelikkromatograafia (tunnihind)26,30
  Kestvusanalüüsi meetodid: 
  – instrumentaalanalüüsid (tunnihind)16,10
  – muud analüüsid (tunnihind)2,20

  Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatava arve alusel.