• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  2021. a III kvartalis Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uued ravimid

  23.11.2021
  Printer-friendly version

  Kord kvartalis avaldab Ravimiamet Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uute ravimite infot. Tegemist on uusi toimeaineid sisaldavate ning bioloogiliste jt kõrgtehnoloogiliste ravimitega.

  Kokkuvõttes on näha ravimi nimi, toimeaine ja ravimvorm, manustamisviis ja näidustused.

  Ingliskeelse ülevaate sellest, millised andmed on esitatud müügiloa saamiseks ja hinnangu kokkuvõtte leiab hinnanguaruandest (EPAR). Samuti on link eestikeelsele ravimi omaduste kokkuvõttele ning pakendi infolehele.

  Jätkuvalt avaldame iga kuu ka ülevaateid riikliku müügiloa saanud ravimitest.

  Kõigi müügiloaga ravimite kohta saab teavet ka ravimiregistrist.

  Kõik müügiloa saanud ravimid ei pruugi kohe Eestis müügile jõuda, kui on huvi konkreetse ravimi turustamisplaanide osas, soovitame ühendust võtta müügiloa hoidjaga, kontaktide vahendamisel saab Ravimiamet abiks olla.

  Täiendav info telefonil 737 4140 ja e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

  Müügiloa saanud uued inimestel kasutatavad ravimid:

  ABECMA (idekabtageenvikleutseel)
  BIMZELX (bimekizumab)
  BYLVAY (odeviksibaat)
  EVRENZO (roksadustaat)
  KLISYRI (tirbanibuliin)
  MINJUVI (tafasitamab)
  OZAWADE (pitolisant)
  RYEQO (relugoliks+östradiool+noretisteroon)
  SKYSONA (elivaldogeenautotemtseel)
  VERQUVO (veritsiguaat)
  VOXZOGO (vosoritiid)

  Müügiloa saanud uued veterinaarravimid:​

  Bonqat (pregabaliin)
  Strangvac (Streptococcus vaktsiin)
  Fatrovax RHD (küülikute inaktiveeritud hemorraagilise haiguse viirus)
  Tessie (tasipimidiin)

  Inimravimid:

  Ravimi nimetus:ABECMA
  ATC kood:L01XX87
  Toimeaine(d):idekabtageenvikleutseel
  Müügiloa hoidja:Celgene Europe B.V.
  Näidustus:Abecma on näidustatud retsidiveerunud ja refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsientide raviks, kes on saanud vähemalt kolme eelnevat ravi, sealhulgas immunomodulaatorit, proteasoomi inhibiitorit ja CD38-vastast antikeha, ning kelle haigus on pärast viimast ravi progresseerunud.
  Manustamisviisid:intravenoosne
  Pakendid:infusioonidispersioon N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/abecma-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/abecma-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:BIMZELX
  ATC kood:L04AC21
  Toimeaine(d):bimekizumab
  Müügiloa hoidja:UCB S.A.
  Näidustus:Bimzelx on näidustatud mõõduka kuni raske naastulise psoriaasi raviks täiskasvanutel, kes vajavad süsteemset ravi.
  Manustamisviisid:subkutaanne
  Pakendid:süstelahus süstlis 160mg N1; N2; N3; N4; süstelahus pen-süstlis 160mg N1; N2; N3; N4
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bimzelx-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/bimzelx-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:BYLVAY
  ATC kood:A05AX05
  Toimeaine(d):odeviksibaat
  Müügiloa hoidja:Albireo AB
  Näidustus:Bylvay on näidustatud progresseeruva perekondliku intrahepaatilise kolestaasi raviks vähemalt 6 kuu vanustel patsientidel (vt SPC lõigud 4.4 ja 5.1).
  Manustamisviisid:suukaudne
  Pakendid:kõvakapsel 200mcg N30; 400mcg N30; 600mcg N30; 1200mcg N30
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bylvay-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/bylvay-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:EVRENZO
  ATC kood:B03XA05
  Toimeaine(d):roksadustaat
  Müügiloa hoidja:Astellas Pharma Europe B.
  Näidustus:Evrenzo on näidustatud kroonilise neeruhaigusega seotud sümptomaatilise aneemia raviks täiskasvanud patsientidel.
  Manustamisviisid:suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 20mg N12
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/evrenzo-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/evrenzo-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:KLISYRI
  ATC kood:D06BX03
  Toimeaine(d):tirbanibuliin
  Müügiloa hoidja:Almirall S.A.
  Näidustus:Klisyri on näidustatud näo või peanaha mittehüperkeratootilise, mittehüpertroofilise aktiinilise keratoosi (Olseni 1. aste) paikseks raviks täiskasvanutel.
  Manustamisviisid:kutaanne
  Pakendid:salv 10mg/1g 250mg N5
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/klisyri-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/klisyri-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:MINJUVI
  ATC kood:L01XC35
  Toimeaine(d):tafasitamab
  Müügiloa hoidja:Incyte Biosciences Distr
  Näidustus:MINJUVI on näidustatud kombinatsioonis lenalidomiidiga, millele järgneb MINJUVI monoteraapia retsidiveerunud või refraktoorse difuusse B-suurrakklümfoomiga täiskasvanud patsientide ravis,  kellele ei sobi autoloogsete tüvirakkude siirdamine.
  Manustamisviisid:intravenoosne
  Pakendid:infusioonilahuse kontsentraadi pulber 200mg N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/minjuvi-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/minjuvi-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:OZAWADE
  ATC kood:N07XX11
  Toimeaine(d):pitolisant
  Müügiloa hoidja:Bioprojet Pharma
  Näidustus:Ozawade on näidustatud ärkveloleku parandamiseks ja päevase liigunisuse vähendamiseks obstruktiivset uneapnoed põdevatel täiskasvanud patsientidel, kelle päevane liigunisus ei ole rahuldavalt ravitud või kes ei ole talunud obstruktiivse uneapnoe esmast ravi, näiteks pidev positiivne hingamisteede rõhk.
  Manustamisviisid:suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 18mg N30; N90
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ozawade-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/ozawade-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:RYEQO
  ATC kood:H01CC54
  Toimeaine(d):relugoliks+östradiool+noretisteroon
  Müügiloa hoidja:Gedeon Richter Plc.
  Näidustus:Ryeqo on näidustatud emaka leiomüoomide mõõdukate kuni raskete sümptomite raviks fertiilses eas täiskasvanud naistel.
  Manustamisviisid:suukaudne
  Pakendid:40mg+1mg+0,5mg N28
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ryeqo-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/ryeqo-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:SKYSONA
  ATC kood:N07XX82
  Toimeaine(d):elivaldogeenautotemtseel
  Müügiloa hoidja:bluebird bio (Netherlands
  Näidustus:Skysona on näidustatud varajase aju adrenoleukodüstroofia raviks ABCD1 geneetilise mutatsiooniga alla 18 aasta vanustel patsientidel, kellele inimese leukotsüütide antigeeni poolest sobivat vereloome tüvirakkude õest-vennast doonorit ei ole saadaval (vt SPC lõik 5.1).
  Manustamisviisid:intravenoosne
  Pakendid:infusioonidispersioon N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/skysona-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/skysona-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:VERQUVO
  ATC kood:C01DX22
  Toimeaine(d):veritsiguaat
  Müügiloa hoidja:Bayer AG
  Näidustus:Verquvo on näidustatud sümptomaatilise kroonilise südamepuudulikkuse raviks täiskasvanud patsientidele, kelle vasaku vatsakese väljutusfraktsioon on vähenenud ja kelle seisund on stabiliseerunud pärast hiljutist, intravenoosset ravi nõudnud dekompenseerunud südamepuudulikkust (vt SPC lõik 5.1).
  Manustamisviisid:suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 2,5mg N14; N28; N98; N10(10x1); N100(100x1); N100; 5mg tabl N14; N28; N98; N10(10x1); N100(100x1); N100; 10mg tabl N14; N28; N98; N10(10x1); N100(100x1); N100
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/verquvo-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/verquvo-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:VOXZOGO
  ATC kood:M05BX07
  Toimeaine(d):vosoritiid
  Müügiloa hoidja:BioMarin International
  Näidustus:Voxzogo on näidustatud akondroplaasia raviks 2-aastastel ja vanematel patsientidel, kellel ei ole epifüüsid sulgunud. Akondroplaasia diagnoos peab olema sellekohaste geneetiliste analüüsidega kinnitatud.
  Manustamisviisid:subkutaanne
  Pakendid:süstelahuse pulber ja lahusti 0,4mg N10; 0,56mg N10; 1,2mg N10
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/voxzogo-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/voxzogo-epar-public-assessment-report_en.pdf

  Veterinaarravimid:

  Ravimi nimetus:Bonqat
  ATC kood:QN03AX16
  Toimeaine(d):pregabaliin
  Müügiloa hoidja:Orion Corporation
  Näidustus:Transportimise ja loomaarsti külastustega seotud ägeda ärevuse ja hirmu leevendamine.
  Manustamisviisid:suukaudne
  Pakendid:suukaudne lahus 50mg/1ml 2ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bonqat-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/bonqat-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:Strangvac
  ATC kood:QI05AB01
  Toimeaine(d):Streptococcus vaktsiin
  Müügiloa hoidja:Intervacc AB
  Näidustus:Vähemalt 8 kuu vanuste hobuste aktiivseks immuniseerimiseks:

  - Kehatemperatuuri tõusu, köha, neelamisraskuste ja depressiooni tunnuste (isutus, käitumise muutused) vähendamine Streptococcus equi infektsiooni ägedas staadiumis.

  - Abstsesside arvu vähendamine submandibulaarsetes ja retrofarüngeaalsetes lümfisõlmedes.


  Immuunsuse teke:

  - 2 nädalat pärast teist vaktsineerimisannust
  Manustamisviisid:intramuskulaarne
  Pakendid:süstesuspensioon 1annus/2ml 2ml N8
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bonqat-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/strangvac-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:Fatrovax RHD
  ATC kood:QI08AA01
  Toimeaine(d):küülikute inaktiveeritud hemorraagilise haiguse viirus
  Müügiloa hoidja:Fatro S.p.A.
  Näidustus:Küülikute aktiivseks immuniseerimiseks alates 28. elupäevast vähendamaks küülikute hemorraagia viirustest RHDV1 ja RHDV2 tingitud suremust, infektsiooni, kliinilisi nähte ja elundikahjustusi.

  Immuunsuse teke: 1 nädal (7 päeva) pärast vaktsineerimist.

  Immuunsuse kestus: 1 aasta
  Manustamisviisid:subkutaanne
  Pakendid:süstesuspensioon 1annus/0,5ml 0,5ml N5; 25ml N1; 100ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bonqat-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/fatrovax rhd-epar-public-assessment-report_en.pdf
    
  Ravimi nimetus:Tessie
  ATC kood:QN05CM96
  Toimeaine(d):tasipimidiin
  Müügiloa hoidja:Orion Corporation
  Näidustus:Müra või omaniku lahkumise tagajärjel vallandunud situatsioonilise ärevuse ja hirmu lühiajaline leevendamine koertel.
  Manustamisviisid:suukaudne
  Pakendid:suukaudne lahus 0,3mg/1ml 15ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bonqat-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/tessie-epar-public-assessment-report_en.pdf