• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Euroopa Ravimiamet soovitab anda müügiloa kahele COVID-19 ravimile

  12.11.2021
  Printer-friendly version

  Euroopa Ravimiameti (EMA) Inimravimite komitee (CHMP) soovitas anda müügiloa kahele COVID-19 ravimile: Ronapreve (casirivimab/imdevimab) ja Regkirona (regdanvimab).

  Komitee soovitas anda Ronaprevele müügiloa COVID-19 raviks täiskasvanutel ja vähemalt 12-aastastel ja 40 kg kaaluvatel noorukitel, kes ei vaja lisahapniku manustamist ning kellel esineb suurem risk raskema haiguskulu tekkeks.

  Ronaprevet võib samuti kasutada COVID-19 ennetamiseks 12-aastastel ja vanematel isikutel, kes kaaluvad vähemalt 40 kg. Müügiloa taotluse esitas ettevõte Roche Registration GmbH.

  Komitee soovitas anda Regkironale müügiloa COVID-19 raviks täiskasvanutel, kes ei vaja lisahapniku manustamist ning kellel esineb suurem risk raskema haiguskulu tekkeks. Regkirona müügiloataotluse esitas Celltrion Healthcare Hungary Kft.

  Esimesed monoklonaalsed antikehad, millele soovitatakse anda müügiluba

  Ronapreve ja Regkirona on esimesed COVID-19 raviks mõeldud monoklonaalseid antikehasid sisaldavad ravimid, millele CHMP on andnud positiivse hinnangu. COVID-19 raviks on praegu müügiluba ravimil Veklury (remdesiviir).

  Monoklonaalsed antikehad on valgud, mis seonduvad kindla sihtmärgiga – antud juhul SARS-CoV-2 ogavalguga, mille kaudu siseneb viirus inimese rakkudesse.

  CHMP hindas andmeid, mis näitasid, et ravi Ronapreve või Regkironaga vähendas märkimisväärselt nende COVID-19 patsientide hospitaliseerimist või suremust, kellel oli risk raske haiguskulu tekkeks. Lisaks näidati teises uuringus, et Ronapreve vähendas COVID-19 tekke võimalust, kui sama leibkonna liige oli SARS-CoV-2 viirusega nakatunud.

  CMHP hinnang saadetakse Euroopa Komisjonile müügilubade otsuste tegemiseks.

  Rohkem infot leiab Euroopa ravimiameti kodulehelt.