• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Covid-19 vaktsiinide kõrvaltoimed: üldine teave ja ajavahemikus 16.-22. august 2021 esitatud teated Eestis

  23.08.2021
  Printer-friendly version

  Üldine teave

  COVID-19 vaktsiinidoose on Eestis ajavahemikus 27. detsember kuni 23. august hommik tehtud 1 235 733.

  Manustatud vaktsiiniannuste arv

  COVID-19 vaktsiinid

  Comirnaty

  Spikevax

  Vaxzevria

  Janssen

  Naine

  680 280

  473 734

  59 520

  129 548

  17 478

  Mees

  553 482

  369 781

  53 235

  103 542

  26 924

  Teadmata

  1 971

  1 096

  244

  108

  523

  Kokku

  1 235 733

  844 611

  112 999

  233 198

  44 925

  Ravimiametile on sellel perioodil COVID-19 vaktsiinidega seoses saadetud 4694 kõrvaltoime teatist (0,38 % vaktsiinidoosidest):

  Kõrvaltoime teatiste arv

  COVID-19 vaktsiinid

  Comirnaty

  Spikevax

  Vaxzevria

  Janssen

  Kuni 16.08.2021

  4638

  1647

  259

  2594

  138

  16.08-22.08.2021

  56

  34

  7

  5

  10

  Kokku

  4694

  1681

  266

  2599

  148

   

  27.detsembrist kuni 23.augusti hommikuni on Ravimiametile saadetud 158 teatist, milles kirjeldati vähemalt 1 tõsist* kõrvaltoimet.

   

  Comirnaty

  Spikevax

  Vaxzevria

  Janssen

  Tõsist* reaktsiooni kirjeldanud teatiste arv

  80

  12

  56

  10

  Tõsist reaktsiooni kirjeldanud teatiste % tehtud annustest

  0,01%

  0,01%

  0,02%

  0,02%

  * Tõsiseks kõrvaltoimeks liigitatud järgmised reaktsioonid:

  • surmajuhtumid,
  • eluohtlikud reaktsioonid ravimite manustamisel,
  • püsivaid tervisehäireid tekitanud reaktsioonid ja kõrvaltoimed (sh invaliidsus)
  • haiglaravi vajanud või seda pikendanud reaktsioonid ravimitele, 

  Peamiselt on teatatud allergilistest reaktsioonidest (26), neuroloogilistest häiretest (19) ja kardioloogilistest häiretest (19). Trombidest on ajalises seoses vaktsineerimisega teada antud 35 korral, kuid tänaste andmete põhjal ei ole tavatrombid seotud covid-19 vaktsiinidega (v.a väga harva esinev trombotsütopeenilise tromboosi sündroom adenoviirusvektor-vaktsiinide puhul).

  Vaktsiinide puhul loetakse tõsiseks reaktsiooniks ka ebaefektiivsust pärast täieliku vaktsineerimiskuuri lõpetamist ja teatud aja möödumist:

  • 7 päeva pärast Comirnaty teist annust
  • 14 päeva pärast Moderna COVID-19 vaktsiini teist annust
  • 15 päeva pärast Vaxzevria COVID-19 vaktsiini teist annust
  • 14 päeva pärast COVID-19 Jansseni vaktsiini ühte annust

   

  Ravimiametile on sümptomitega nakatumisest teada antud 169 juhul:

   

  Comirnaty

  Spikevax

  Vaxzevria

  Janssen

  Vaktsiini ebaefektiivsuse teatiste arv

  132

  3

  29

  5

  sh haiglaravi vajanud juhud (neist surmaga lõppenud)

  26 (3*)

  1

  3

  0

   

  * Surmaga lõppenud juhtudel olid patsiendid üle 70-aastased tõsiste kaasuvate haigustega (COVID-19 tõsise kulu riskifaktorid: hüpertensioon, neerupuudulikkus, diabeet, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus jt).

   

  16-22. august 2021 esitatud kõrvaltoime teatised

  Järgnev on kokkuvõte eelmisel nädalal saadetud kõrvaltoimete teatiste kohta, milles kirjeldati vaktsineerimise järgselt tekkinud kaebusi, mis ei pruugi olla vaktsiiniga seotud. See tähendab, et teavet ei tohi tõlgendada selliselt, nagu oleks kõikide nende kaebuste põhjuseks vaktsiin. Üksnes üksikasjalik ja kõikide olemasolevate andmete teaduslik hindamine võimaldab teha järeldusi vaktsiinist saadava kasu ja võimalike riskide kohta.  Avaldame need andmed, et kõikidel oleks juurdepääs teabele, mida kasutame COVID-19 vaktsiinide ohutuse hindamisel. Läbipaistvus on Eesti Ravimiameti üks juhtpõhimõtetest.

  Comirnaty vaktsiin

  Eelmisel nädalal saadeti 34 teatist.

  • Kaheteistkümnes teatises kirjeldati vaktsiini ebaefektiivsust; neist 10 juhul oli vajalik haiglaravi, nendest 1 lõppes surmaga (88-aastane kaasuvate haigustega patsient suri sepsise ja bakteriaalse pneumoonia tõttu), 7 vajas ajutiselt lisahapnikku keskmise raskusega haiguse kulu tõttu. Haiglaravi vajanutest 8 juhul oli patsiendi vanus üle 73 aasta (73-100 aastat), kaks patsienti olid vanuses 42 ja 55 aastat.

  Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid kergeid reaktsioone, lisaks ninakinnisust, ärevust, südamepekslemist, kõhuvalu, luuvalu, migreeni, verevalumeid, nägemishäiret, silmalaugude tõmblemist, kohinat kõrvus ja kuulmiskadu, tasakaaluhäireid, lihaspingeid, õhupuudust, joogijanu, imetaval emal rinnanäärme põletikku.

  Töövõimetuslehte vajati 3 juhul vaktsiini ebaefektiivsuse tõttu.

  Spikevaxi vaktsiin

  Eelmisel nädalal saadeti 7 teatist.

  • Ühes teatises kirjeldati vaktsiini ebaefektiivsust – 71-aastane patsient vajas keskmise raskusega haiguse tõttu haiglaravi (sh lisahapnik).

  Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid kergeid reaktsioone. Lisaks kirjeldati naha tuimust, lihasspasme, kurguvalu, häälekadu, verevalumit silmas, valu rinnus ja kõhuvalu, varasemalt tehtud tuberkuloosivaktsiini armi punetust ja turset.

  Vaxzevria vaktsiin

  Eelmisel nädalal saadeti 5 teatist.

  • Kolmes teatises kirjeldati vaktsiini ebaefektiivsust: kahel juhul oli haigus kerge kuluga ja patsiendid ravi ei vajanud, ühel juhul vajas 56-aastane kaasuva kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsient haiguse raske kulu tõttu haiglaravi ja kopsude kunstlikku ventilatsiooni.

  Ülejäänud kahes teatises kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid kergeid reaktsioone. Lisaks kirjeldati unetust ja südamepekslemist.

  Töövõimetuslehte vajati 1 juhul.

  Jansseni vaktsiin

  Eelmisel nädalal saadeti 10 teatist.

  • Kolmes teatises kirjeldati vaktsiini ebaefektiivsust, kõigil juhtudel oli haigus kerge kuluga ja patsiendid ravi ei vajanud.
  • Ühes teatises kirjeldati 56-aastasel kõrgvererõhutõvega patsiendil vererõhu olulist tõusu umbes 10 tundi pärast vaktsineerimist, mis vajas täiendavat ravi.

  Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid kergeid reaktsioone. Lisaks kirjeldati jäseme valu, liigset higistamist ja südame rütmihäireid.

  Kuna erinevate vaktsiinide kasutamise puhul on harva teatatud trombotsütopeeniast (vereliistakute vähesusest) ja sellest tingitud veritsustest, tuleks nahaaluste verevalumite võit korduva/kestva veritsuse puhul konsulteerida oma perearstiga, kes võib otsustada teha vajadusel vereanalüüsi.

  Samuti tuleks perearstiga konsulteerida juhul, kui tekivad veenitromboosi tunnused. Nendeks võivad olla ühe jäseme turse, hellus katsumisel, naha punetus ja kuumustunne. Kui veenis tekkinud tromb liigub kopsuarterisse, võib tekkida hingeldus ja õhupuudustunne, rindkerevalu, köha, vahel pearinglus, nõrkus ja minestustunne.

  Kõik vaktsiinid võivad põhjustada paikseid reaktsioone ja üldnähte (peavalu, palavik, väsimus jt). Need on mööduvad, ent võivad olla häirivad. Ravimiamet tuletab meelde, et enne vaktsineerimist tuleks tutvuda vaktsiini infolehega, et vaktsineerimisreaktsioonid oleks tuttavad ja ei tuleks üllatusena.

  Vaata https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid 

  Need reaktsioonid on vajadusel leevendatavad valuvaigisti või paikse külma kompressiga. Nähud mööduvad üldjuhul paari päevaga.

  Palaviku, oksendamise, tasakaaluhäirete vm üldnähtude korral tuleks puhata ja hoiduda järskudest liigutustest. Vererõhu langus järsul püsti tõusmisel võib põhjustada minestamist ja kukkudes võib inimene ennast vigastada. Samuti suurendavad minestamise ja kukkumise riski kõrge palavik, tasakaaluhäired ja pearinglus. Selliste kõrvaltoimete ilmnemisel tuleks ka autojuhtimisest hoiduda.

  Sihtrühmad, keda kolme COVID-19 vaktsiiniga vaktsineeritakse, on erinevad, mis võib tähendada ka erinevat mõju ja aktiivsust kõrvaltoimetest teatamisel. Eeltoodud numbrite põhjal vaktsiine omavahel võrrelda ei saa.

  * vaktsiini ebaefektiivsus tähendab seda, kui inimene nakatub SARS-COV-2 viirusega pärast vaktsineerimiskuuri lõpetamist:

  • 7 päeva pärast Comirnaty (Pfizer) 2.doosi,
  • 14 päeva pärast Spikevax (Moderna) 2.doosi,
  • 15 päeva pärast VAXZEVRIA (AstraZeneca) 2.doosi.
  • 14 päeva pärast COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen) ühte annust

  Kõrvaltoimetest teatamine

  Kõigist vaktsineerimise järgsetest häirivatest kaebustest tuleks perearstile teada anda. COVID-19 vaktsiinide ohutusprofiili täiendavaks kirjeldamiseks peavad tervishoiutöötajad ametile teatama kõigist süsteemsetest ja tõsistest (sh paiksetest) kõrvaltoimetest, mille puhul peavad seost vaktsiiniga võimalikuks. Kui arst saadab teatise, ei ole vaktsineeritul tarvis teatist saata.

  Vaktsineeritu võib teatada Ravimiametile (www.ravimiamet.ee – teata kõrvaltoimest) ka neist reaktsioonidest ehk kõrvalnähtudest, millel arsti hinnangul seos vaktsiiniga puudub.