• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Valminud on 2021. aasta I poolaasta järelevalve kokkuvõte

  20.07.2021
  Printer-friendly version

  Ravimiamet teeb järelevalvet ravimite käitlemise, kliiniliste uuringute, reklaami ja ravimiohutuse nõuete täitmise üle apteekides, ravimite hulgimüügi- ja tootmisettevõtetes, teistes ravimite käitlemiskohtades ning müügiloa hoidjate juures.

  2021. aasta I poolaastal tehti ravimite käitlemise järelevalve käigus inspektsioone järgmiselt:

  • 59 üldapteegis ja nende haruapteekides, sh 10 järelkontrolli;
  • 1 haiglaapteegis;
  • 7 ravimite hulgimüügi ettevõttes;
  • 5 ravimite tootmisettevõttes;
  • 1 hoolekandeteenuse osutaja juures;
  • 4 veterinaarteenuse osutaja juures, sh 1 järelkontroll;
  • 2 ettevõttes ruumide ja tingimuste üle vaatamiseks enne ravimi käitlemise tegevusloa andmist;
  • 4 kliinilise uuringu keskuses;
  • 1 ravimireklaami inspektsioon;

  2021. aasta I poolaastal analüüsiti Ravimiameti laboris kokku 39 Eestis turul olevat ravimit. Euroopa Liidu liikmesriikide koostöös analüüsiti täiendavalt 3 proovi Euroopa Komisjoni müügiloaga ravimeid ja 2 analüüsi tehti Leedu Ravimiametile. Kokku tehti 44 analüüsi ja 261 testi erinevate meetoditega.

  2021. esimesel poolaastal tegi Ravimiamet kuus inspektsiooni rakke ja kudesid hankivasse ja käitlevasse tervishoiuasutusse (inspekteeriti skeletisüsteemi kudede, vaskulaarkoe, naha ning sugurakkude ja embrüote ning hankimist ja käitlemist).

  Vaata põhjalikku ülevaadet siit.