• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Covid-19 vaktsiinide kõrvaltoimed: esitatud teated Eestis ajavahemikus 28. juuni – 4. juuli

  05.07.2021
  Printer-friendly version

  COVID-19 vaktsiinidoose on Eestis ajavahemikus 27. detsember kuni 5. juuli hommik tehtud 981 392.

   

  Manustatud vaktsiiniannuste arv

  COVID-19 vaktsiinid

  Comirnaty

  Moderna

  Vaxzevria

  Janssen

  Naine

  556 700

  369 959

  49 555

  127 870

  9 316

  Mees

  423 698

  265 515

  42 177

  101 718

  14 288

  Teadmata

  994

  484

  171

  107

  232

  Kokku

  981 392

  635 958

  91 903

  229 695

  23 836

   

  Ravimiametile on sellel perioodil COVID-19 vaktsiinidega seoses saadetud 4207 kõrvaltoime teatist (0,4 % vaktsiinidoosidest):

   

  Kõrvaltoime teatiste arv

  COVID-19 vaktsiinid

  Comirnaty

  Moderna

  Vaxzevria

  Janssen

  Kuni 28.06.2021

  4157

  1388

  196

  2485

  88

  14.06-20.06.2021

  50

  26

  17

  6

  1

  Kokku

  4207

  1414

  213

  2491

  89

   

  Järgnev on kokkuvõte eelmisel nädalal saadetud kõrvaltoimete teatiste kohta, milles kirjeldati vaktsineerimise järgselt tekkinud kaebusi, mis ei pruugi olla vaktsiiniga seotud. See tähendab, et teavet ei tohi tõlgendada selliselt, nagu oleks kõikide nende kaebuste põhjuseks vaktsiin. Üksnes üksikasjalik ja kõikide olemasolevate andmete teaduslik hindamine võimaldab teha järeldusi vaktsiinist saadava kasu ja võimalike riskide kohta.  Avaldame need andmed, et kõikidel oleks juurdepääs teabele, mida kasutame COVID-19 vaktsiinide ohutuse hindamisel. Läbipaistvus on Eesti Ravimiameti üks juhtpõhimõtetest.

  Comirnaty vaktsiin

  Eelmisel nädalal saadeti 26 teatist.

  • Ühes teatises kirjeldati ägeda põletikulise polüneuropaatia teket (sõrmede ja labajalgade tuimus ja peenmotoorika häire) nädal pärast 1. annust. Patsient vajas lühiajalist haiglaravi ja paranes. Seost vaktsiiniga ei saa välistada.
  • Ühes teatises kirjeldati trombotsütopeenia teket (sümptomitena väljendunud täppverevalumid kogu kehal) 15 päeva pärast 2. annust. Patsient vajas lühiajalist haiglaravi ja paranes. Seost vaktsiiniga ei saa välistada.

  Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid kergeid reaktsioone, mis kestsid mõne päeva (üksikutel juhtudel kauem). Lisaks kirjeldati maitsetundlikkuse häiret, naha tundlikkushäireid, südame rütmihäireid, ajutist mäluhäiret, jalgade turset, silmade valulikkust, silmade valgustundlikkust ja menstruaaltsükli häiret.

  Töövõimetuslehte vajati 1 juhul.

  Spikevax (Moderna) vaktsiin

  Eelmisel nädalal saadeti 17 teatist.

  Teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid kergeid reaktsioone. Lisaks kirjeldati nahatundlikkuse häiret ja valuaistinguid jäsemetes, varasema (rõuge)vaktsiini armi paikset reaktsiooni

  Töövõimetuslehte vajati 2 juhul.

  Vaxzevria vaktsiin

  Eelmisel nädalal saadeti 6 teatist.

  • Ühes teatises kirjeldati vaktsiini ebaefektiivsust 2 kuud pärast 2. vaktsiiniannust – patsient haigestus kerge kuluga COVID-infektsiooni. Patsient vajas töövõimetuslehte, tänaseks on paranenud.
  • Ühes teatises kirjeldati mitmete liigeste valu, mis tekkis 1. annuse järgselt ja ägenes uuesti 2. annuse järgselt. Patsient vajas ravi ja on paranemas. Seost vaktsiiniga ei saa välistada.

  Ülejäänud teatistes kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid kergeid reaktsioone, mis kestsid mõne päeva (üksikutel juhtudel kauem).

  Jansseni vaktsiin

  Eelmisel nädalal saadeti 1 teatis.

  Teatises kirjeldati ravimiteabega kooskõlas olevaid kergeid reaktsioone.

  Kuna erinevate vaktsiinide kasutamise puhul on harva teatatud trombotsütopeeniast (vereliistakute vähesusest) ja sellest tingitud veritsustest, tuleks nahaaluste verevalumite võit korduva/kestva veritsuse puhul konsulteerida oma perearstiga, kes võib otsustada teha vajadusel vereanalüüsi.

  Samuti tuleks perearstiga konsulteerida juhul, kui tekivad veenitromboosi tunnused. Nendeks võivad olla ühe jäseme turse, hellus katsumisel, naha punetus ja kuumustunne. Kui veenis tekkinud tromb liigub kopsuarterisse, võib tekkida hingeldus ja õhupuudustunne, rindkerevalu, köha, vahel pearinglus, nõrkus ja minestustunne.

  Kõik vaktsiinid võivad põhjustada paikseid reaktsioone ja üldnähte (peavalu, palavik, väsimus jt). Need on mööduvad, ent võivad olla häirivad. Ravimiamet tuletab meelde, et enne vaktsineerimist tuleks tutvuda vaktsiini infolehega, et vaktsineerimisreaktsioonid oleks tuttavad ja ei tuleks üllatusena.

  Vaata https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid 

  Need reaktsioonid on vajadusel leevendatavad valuvaigisti või paikse külma kompressiga. Nähud mööduvad üldjuhul paari päevaga.

  Palaviku, oksendamise, tasakaaluhäirete vm üldnähtude korral tuleks puhata ja hoiduda järskudest liigutustest. Vererõhu langus järsul püsti tõusmisel võib põhjustada minestamist ja kukkudes võib inimene ennast vigastada. Samuti suurendavad minestamise ja kukkumise riski kõrge palavik, tasakaaluhäired ja pearinglus. Selliste kõrvaltoimete ilmnemisel tuleks ka autojuhtimisest hoiduda.

  Sihtrühmad, keda kolme COVID-19 vaktsiiniga vaktsineeritakse, on erinevad, mis võib tähendada ka erinevat mõju ja aktiivsust kõrvaltoimetest teatamisel. Eeltoodud numbrite põhjal vaktsiine omavahel võrrelda ei saa.

  * vaktsiini ebaefektiivsus tähendab seda, kui inimene nakatub SARS-COV-2 viirusega pärast vaktsineerimiskuuri lõpetamist:

  • 7 päeva pärast Comirnaty (Pfizer) 2.doosi,
  • 14 päeva pärast COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna) 2.doosi,
  • 15 päeva pärast VAXZEVRIA (AstraZeneca) 2.doosi.
  • 14 päeva pärast COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen) ühte annust

  Kõrvaltoimetest teatamine

  Kõigist vaktsineerimise järgsetest häirivatest kaebustest tuleks perearstile teada anda. COVID-19 vaktsiinide ohutusprofiili täiendavaks kirjeldamiseks peavad tervishoiutöötajad ametile teatama kõigist süsteemsetest ja tõsistest (sh paiksetest) kõrvaltoimetest, mille puhul peavad seost vaktsiiniga võimalikuks. Kui arst saadab teatise, ei ole vaktsineeritul tarvis teatist saata.

  Vaktsineeritu võib teatada Ravimiametile (www.ravimiamet.ee – teata kõrvaltoimest) ka neist reaktsioonidest ehk kõrvalnähtudest, millel arsti hinnangul seos vaktsiiniga puudub.