• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Veterinaarravimite ohutu kasutamine loomadel

  27.05.2021
  Printer-friendly version

  Loomade ravis on kasutusel üsna erinevates ravimvormides ravimeid. Tuntumad on muidugi tabletid ja täpilahused, kuid ravimiregistris leidub ka näiteks ravimribad mesilastarudele ja ravimsööda eelsegud. Kuid kõigi ravimite puhul on oluline nende õige kasutamine parima ravitulemuse saamiseks. Loomaomanik saab ravimi kasutamise kohta vajalikku teavet eelkõige loomaarstilt või apteekrilt ja vastavad juhised on kirjas ka ravimiga kaasas olevas infolehes. Kõigi Eestis müügiloaga veterinaar- ja humaanravimite pakendi infolehed on lisaks leitavad ka elektroonsel kujul ravimiregistrist.

  Millega peaks loomaomanik arvestama, kui manustab ravimit oma loomale?

  • Inimesed, kes on ravimi mõne toimeaine või abiaine suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima või manustama seda ettevaatusega.
  • Mõned ravimid võivad põhjustada inimesel ülitundlikkust (allergiat) ja mõned ravimid võivad mõjutada naiste viljakust või põhjustada loote arenguhäireid.
  • Mõne ravimi ettevalmistamise või manustamise ajal tuleb kanda kummikindaid.
  • Pärast tablettide osadeks jagamist tuleb kindlasti puhastada hoolikalt selleks kasutatud pinnad ja kasutatud vahendid.  
  • Pärast täpilahuste manustamist looma nahale ei tohiks seda piirkonda nii kaua puutuda kuni manustamiskoht on kuiv. Jälgige, et ka lapsed pärast ravimi manustamist looma ei silitaks.
  • Ravimkaelarihma kandvad loomad ei tohiks magada inimese kaisus ega inimesega samas voodis.
  • Pärast ravimi manustamist peske käed, et vältida ravimi sattumist nahale, silma või limaskestadele.
  • Kui ravimi manustamise järel püsib ärritus või allergia, pöörduge oma perearsti poole ja näidake talle ravimi infolehte või pakendi etiketti.

  Mida tuleb jälgida oma lemmiklooma puhul enne ravimi manustamist?

  • Koer ei ole inimene ja kass ei ole väike koer ehk igale loomaliigile tuleb anda vaid talle ettenähtud ravimit.
  • Pidage kinni ettenähtud ravimi annusest, mille loomaarst määrab vastavalt looma kehamassile.
  • Pidage kinni ettenähtud ravikuuri pikkusest. Kui looma tervislikus seisundis paari päeva jooksul paranemist ei toimu, pidage nõu oma loomaarstiga.
  • Kui loomale on määratud mitu erinevat ravimit veenduge enne ravimite andmist, kas neid tohib koos manustada. Mõned ravimid võivad samaaegsel manustamisel üksteise toimet kas ohtlikult vähendada või suurendada. Nõu saab loomaarstilt või apteekrilt.

   

  - Tiinete ja imetavate loomade puhul tuleb samuti olla ettevaatlik.

  • Mitmete ravimite kasutamine loomade tiinuse ja/või imetamise ajal ei pruugi olla piisavalt ohutu. Selliseid ravimeid tohib kasutada ainult siis kui loomaarst on need teie loomale määranud.
  • On ravimeid, mida tiinetele ja imetavatele loomadele manustada ei tohi.

  - Tasub teada, et enamikku tablette võib küll poolitada sobiva annuse saamiseks, kuid mitmeid tablette peab andma tervelt. Tablettide osadeks jagamise juhised leiate ravimiga kaasas olevast infolehest.

  • Mõne ravimi puhul on lubatud tableti osadeks jagamine või purustamine ainult manustamise hõlbustamiseks.
  • Mitmeid suukaudseid ravimeid saab segada loomale toidu sisse.

  Kuidas tuleb kodus veterinaarravimeid säilitada?

  Enamik loomadele mõeldud suukaudseid ravimeid on maitsestatud.

  • Hoidke neid loomadele ja lastele kättesaamatus kohas, et nad ei saaks ravimeid juhuslikult alla neelata.
  • Paljud tabletid näevad välja nagu kommid ja on seetõttu väikelastele ahvatlevad.

  - Jälgi ravimite kõlblikkusaega.

  - Iga ravim vajab kindlaid säilitamistingimusi, et säiliks ravimi efektiivsus ehk ravitoime. Pakendi peal ja ravimi infolehes on kirjas:

  • mis temperatuuril tuleb ravimit hoida.
  • kas pärast avamist tuleb ravim panna külmkappi või just ei tohi.
   • mitmed ravimid on valguse suhtes tundlikud ning neid tuleb hoida pimedas.

  - Pakendil on ka info, kui ravim säilib avatud pakendis lühemat aega kui avamata pakendis.

  • Sel juhul kirjuta pakendile kindlasti pakendi avamise kuupäev või arvuta välja päev, milleni ravim säilib. * NB! Nende kahe kuupäeva segiajamise vältimiseks lisa juurde ka märge, kas see tähistab avamist või „kasuta kuni“ kuupäeva.

  - Kasutamata jäänud või aegunud ravimeid ei tohi visata kanalisatsiooni ega olmeprügi hulka! Vii need apteeki.