• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Covid-19 vaktsiinide kõrvaltoimed: esitatud teated Eestis ajavahemikus 22.-28. veebruar

  01.03.2021
  Printer-friendly version

  COVID-19 vaktsiinidega on Terviseameti andmetel Eestis ajavahemikus 27. detsember kuni 28. veebruar hommik tehtud 112807 doosi:

  Dooside arv

  kuni 69-aastased (+ teadmata)

  üle 70-aastased

  naised

  mehed

  naised

  mehed

  Comirnaty

  42123

  13901

  23184

  10565

  Moderna vaktsiin

  839

  703

  1073

  693

  AstraZeneca vaktsiin

  12615

  7053

  40

  18

   

  Ravimiametile on sellel perioodil COVID-19 vaktsiinidega seoses saadetud 1209 kõrvaltoime teatist (1 % vaktsiinidoosidest), neist 698 teatist Comirnaty, 13 teatist Moderna vaktsiini ja 426 teatist AstraZeneca vaktsiiniga seoses:

  Kõrvaltoime teatiste arv

  COVID-19 vaktsiinid

  Comirnaty

  Moderna

  AstraZeneca

  Kuni 21. veebruar 2021

  774

  665

  5

  104

  22-28. veebruar 2021

  435

  43

  10

  382

  Kokku

  1209

  708

  15

  486

  Järgnev on kokkuvõte eelmisel nädalal saadetud kõrvaltoimete teatiste kohta.

  Comirnaty

  Eelmisel nädalal saadeti 43 teatist

  • 40 teatist naistel esinenud kõrvaltoimete kohta, neist 3 üle 70-aastased
  • 3 teatist meestel esinenud kõrvaltoimete kohta, neist 1 üle 70-aastasel

  70% teatistest on teise annuse, 23% esimese annuse ja 7% mõlema annuse järgselt tekkinud reaktsioonide kohta. Teadaolevalt tekib mRNA vaktsiinide kasutamisel teise annuse järgselt kaebusi veidi rohkem ja need võivad olla tugevamad.

  Tõsiseid (ravi vajanud) reaktsioone kirjeldati 3 teatises:

  • 53-aastasel naisel tekkis 5 minutit pärast 1. vaktsiinidoosi allergiline reaktsioon, mille raviks süstiti adrenaliini ja prednisolooni; patsient paranes, haiglaravi ei vajanud
  • 36 –aastasel naisel tekkis 2 minutit pärast 2. vaktsiinidoosi stressireaktsioon, mis meenutas allergilist reaktsiooni, mille tõttu sai raviks adrenaliini, antihistamiinikumi ja prednisolooni; patsient paranes, haiglaravi ei vajanud
  • 59-aastasel naisel tekkis 15 minutit pärast 1. vaktsiinidoosi tugev psühho-somaatiline stressireaktsioon, mille raviks süstiti diasepaami ja morfiini; patsient paranes, haiglaravi ei vajanud

  Üle 70-aastastel teatatud kõrvaltoimed: teatistes kirjeldati süstekoha reaktsioone, kõhuvalu, aftoosset stomatiiti, näo tundlikkushäiret.

  Ülejäänud teatistes kirjeldati mittetõsiseid reaktsioone, mis kestsid mõne päeva: kõige sagedamini süstekoha reaktsioonid, palavik ja külmavärinad või kuumahood, peavalu jm valud (sh kõhu-, lihas-, liiges- või luuvalu, silmade valu), lümfisõlmede turse ja valulikkus, iiveldus, oksendamine, halb enesetunne ja nõrkus, (näo) tundlikkushäired, tasakaaluhäired, minestamistunne ja minestamine, vererõhu tõus või langus, südamepekslemine, huuleherpese aktiveerumine, nohu, köha.

  Töövõimetusleht oli 1 juhul vajalik üheks päevaks.

  Moderna vaktsiin

  Eelmisel nädalal saadeti 10 teatist

  • 6 teatist naistel esinenud kõrvaltoimete kohta, neist 1 70-aastasel
  • 4 teatist meestel esinenud kõrvaltoimete kohta (kõik alla 70-aastased)

  9% teatistest on teise annuse, 1% esimese annuse järgselt tekkinud reaktsioonide kohta. Teadaolevalt tekib mRNA vaktsiinide kasutamisel teise annuse järgselt kaebusi veidi rohkem ja need võivad olla tugevamad.

  Teatistes kirjeldati mittetõsiseid reaktsioone: süstekoha reaktsioonid, palavik ja külmavärinad, peavalu jm valud (sh lihas-, liiges- või luuvalu, silmade, naha valu. Süstekoha reaktsioonid kestsid kahel juhul üle nädala.

  AstraZeneca vaktsiin

  Eelmisel nädalal saadeti 382 teatist

  • 300 teatist naistel esinenud kõrvaltoimete kohta
  • 82 teatist meestel esinenud kõrvaltoimete kohta
   (kõik alla 70-aastased)

  Tõsiseid (ravi vajanud) reaktsioone kirjeldati 2 teatises:

  • 55-aastasel naisel tekkis 10 tundi pärast 1. vaktsiinidoosi iiveldus ja korduv oksendamine, mille raviks sai metoklopramiidi ja esomepreasooli; patsient paranes, haiglaravi ei vajanud. Lisaks tuvastati patsiendil nakatumine koroonaviirusega.
  • 38 –aastasel naisel tekkis 2 minutit pärast 1. vaktsiinidoosi astma ägenemine (tugev köha, raskendatud hingamine), mille raviks sai antihistamiinikumi, prednisolooni, salbutamooli, ranitidiini; patsient paranes, haiglaravi ei vajanud.

  Ülejäänud teatistes kirjeldati mittetõsiseid reaktsioone, peamiselt: palavik ja külmavärinad või kuumahood, peavalu jm valud (sh kõhu-, lihas-, liiges- või luuvalu), süstekoha reaktsioonid, iiveldus ja oksendamine, halb enesetunne, jõuetus, nõrkus, unehäired, tasakaaluhäired, minetamistunne, tasakaaluhäired ja minestamine, kerge köha ja kurguvalu. Üldjuhul kestsid nähud kaks-kolm päeva, väga üksikutel juhtudel mõni päev kauem.

  Töövõimetuslehte vajati 22 juhul paariks-kolmeks päevaks (peamiselt palaviku, peavalu, iivelduse, oksendamise või kõhulahtisuse tõttu).

  Uuringute andmetel tekib AstraZeneca vaktsiini kasutamisel teise annuse järgselt kaebusi vähem võrreldes esimese annusega.

  Sihtrühmad, keda kolme vaktsiiniga vaktsineeritakse, on erinevad, mis võib tähendada ka erinevat mõju ja aktiivsust kõrvaltoimetest teatamisel. Eeltoodud numbrite põhjal vaktsiine omavahel võrrelda ei saa. 

  Kõik vaktsiinid võivad põhjustada paikseid reaktsioone ja üldnähte (peavalu, palavik, väsimus jt). Need on mööduvad, ent võivad olla häirivad. Ravimiamet tuletab meelde, et enne vaktsineerimist tuleks tutvuda vaktsiini infolehega, et vaktsineerimisreaktsioonid oleks tuttavad ja ei tuleks üllatusena. Vaata https://www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid Need reaktsioonid on vajadusel leevendatavad valuvaigisti või paikse külma kompressiga. Nähud mööduvad üldjuhul paari päevaga.  Palaviku, oksendamise, tasakaaluhäirete vm üldnähtude korral tuleks puhata ja hoiduda järskudest liigutustest. Vererõhu langus järsul püsti tõusmisel võib põhjustada minestamist ja kukkudes võib inimene ennast vigastada.

  Kõrvaltoimetest teatamine

  Kõigist vaktsineerimise järgsetest kaebustest tuleks vaktsineerijale teada anda. COVID-19 vaktsiinide ohutusprofiili täiendavaks kirjeldamiseks peavad tervishoiutöötajad ametile teatama kõigist süsteemsetest ja tõsistest (sh paiksetest) kõrvaltoimetest, mille puhul peavad seost vaktsiiniga võimalikuks.

  Vaktsineeritu võib teatada Ravimiametile (www.ravimiamet.ee – teata kõrvaltoimest) ka neist reaktsioonidest ehk kõrvalnähtudest, millel arsti hinnangul seos vaktsiiniga puudub.

  Kõrvaltoime on ohtlik/kahjulik ja soovimatu reaktsioon, mille puhul ei saa välistada põhjuslikku seost ravimi (sh vaktsiini) manustamisega. Erinevalt kõrvaltoimest on kõrvalnäht igasugune soovimatu reaktsioon, mis tekib ravimi võtmise ajal olenemata hinnangust võimalikule seosele ravimiga.

  Kogutavad andmed võimalike kõrvaltoimete kohta aitavad selgitada vaktsiini ohutusprofiili. Uute andmete lisandumisel täiendatakse vajadusel ravimiteavet – lisatakse kõrvaltoimeid, täpsustatakse hoiatusi ja vastunäidustusi.

  Ravimiamet jälgib teatatud kõrvaltoimeid ja reageerib kiiresti tõsiste kõrvaltoimete kahtluse korral. Teeme koostööd mitme eriala ekspertidega (sh viroloogid, infektsioonhaiguste arstid, perearstid) ja teiste EL riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonidega informatsiooni kiireks vahetamiseks, nõu pidamiseks ja juhiste kujundamiseks.

  Ravimiamet avaldab teatud kõrvaltoimete kokkuvõtte igal nädalal oma kodulehel.