• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Covid-19 vaktsiinide kõrvaltoimed: esitatud teated Eestis ajavahemikus 11.-17. jaanuar

  18.01.2021
  Printer-friendly version

  Comirnaty vaktsiiniga immuniseeriti Eestis 27. detsembrist 17. jaanuarini 18275 inimest, neist 66 on saanud kaks annust vaktsiini. Ravimiametile on sellel perioodil saadetud 87 kõrvaltoime teatist. Eelmisel nädalal saadeti 41 teatist. Järgnev on kokkuvõte eelmisel nädalal saadetud kõrvaltoimete teatiste kohta.

  Vaktsiiniga seotud stress-reaktsioone kirjeldati 3 teatises. Reaktsioonid tekkisid 10-40 minutit pärast vaktsineerimist. Nähtudena kirjeldati kuumatunnet ja higistamist, vererõhu kõikumisi, tundlikkushäireid, värisemist, tasakaaluhäireid, söögiisu tõusu, pearinglust. Ühel juhul vajas inimene ravi, kõik nähud möödusid.

  Näo tundlikkushäireid (näonaha, huulte või keele tuimust, „sipelgate jooksmist“, „surinaid“) kirjeldati 6 teatises; nähud paranesid ilma ravita mõne päevaga.

  Maitsetundlikkuse muutust (mõru või magusat maitset ja maitsetundlikkuse kadu) kirjeldati 2 teatises.

  Ülejäänud teatistes kirjeldati:

  • teadaolevaid paikseid kõrvaltoimeid: süstekoha valu, turset, punetust, süstekäe valu ja tuimust ja
  • mittetõsiseid süsteemseid reaktsioone: peavalu, pearinglust, halba enesetunnet, nõrkust ja jõuetust, uimasust, iiveldust, palavikku, külmavärinaid, kuumatunnet, lihasvalu, liigesvalu, seljavalu, alaselja tundlikkushäiret, lihaskangust, lümfisõlmede turset ja valulikkust, kurguvalu, köha, huuleherpese reaktiveerumist südamepekslemist, raskustunnet rindkeres.

  Kõik inimesed paranesid paari päevaga või olid teatamise hetkel paranemas.

  Kõik vaktsiinid võivad põhjustada kergeid paikseid reaktsioone ja üldnähte (peavalu, palavik, väsimus jt). Need reaktsioonid on vajadusel leevendatavad valuvaigisti või paikse külma kompressiga. Palaviku ja nõrkuse vm üldnähtude korral tuleks puhata. Nähud mööduvad üldjuhul paari päevaga.

  Andmed hooldekodudest

  Eestis hakati eelmisel nädalal vaktsineerima eakaid hooldekodu elanikke. Ravimiametile saadeti 2 teatist, kus eakatel kirjeldati halba enesetunnet ja nõrkust. Ühel juhul tekkis patsiendil palavik ning halva üldseisundi tõttu viidi patsient haiglaravile.

  Ravimiamet on teadlik ka kahest vaktsineeritud eaka (85 a. ja 91 a.) surmast. Vaktsineerimise järgselt kõrvaltoimeid (sh palavikku või oksendamist) ei tekkinud ning arstide hinnangul puudub nendel juhtudel seos vaktsiiniga.

  Kõrge vanus ei ole vaktsineerimise puhul vastunäidustus. COVID-19 haigusega hospitaliseeritute vanusest on näha, et COVID-19 haigus ohustab ennekõike just vanemaealisi ning seetõttu kaasati ka vaktsiinide uuringutesse üle 65 aastaseid krooniliste haigustega inimesi. Haprussündroomiga, väga halvas üldseisundis ja elu lõpule lähenevatel inimestel võivad ka vaktsiinide tavalised kõrvaltoimed (nt palavik, iiveldus ja oksendamine) mõjuda halvemini ja kiirendada väga raskelt haigete eakate surma saabumist. Vaktsineerijad hindavad riski ja kasu suhet ning kaaluvad sellistel juhtudel vaktsineerimise kasu ja kahju väga hoolikalt. Kui juhtub, et mõni vaktsineeritu sureb vahetult või mõni aeg pärast vaktsineerimist, siis iga juhtumi puhul hinnatakse, kas vaktsineerimine võis ebasoodsalt mõjutada rasket kroonilist haigust või lahkus inimene haiguse tõttu. Ravimiametile saadetakse teatis, kui tervishoiutöötaja peab seost vaktsiiniga võimalikuks.

  Kõrvaltoimetest teatamine

  Kõigist vaktsineerimise järgsetest kaebustest tuleks vaktsineerijale teada anda. COVID-19 vaktsiinide ohutusprofiili täiendavaks kirjeldamiseks peavad tervishoiutöötajad ametile teatama kõigist süsteemsetest ja tõsistest (sh paiksetest) kõrvaltoimetest, mille puhul peavad seost vaktsiiniga võimalikuks. Vaktsineeritu võib teatada Ravimiametile (www.ravimiamet.ee – teata kõrvaltoimest) ka neist reaktsioonidest ehk kõrvalnähtudest, millel arsti hinnangul seos vaktsiiniga puudub.

  Kõrvaltoime on ohtlik/kahjulik ja soovimatu reaktsioon, mille puhul ei saa välistada põhjuslikku seost ravimi (sh vaktsiini) manustamisega. Erinevalt kõrvaltoimest on kõrvalnäht igasugune soovimatu reaktsioon, mis tekib ravimi võtmise ajal olenemata hinnangust võimalikule seosele ravimiga. Kogutavad andmed võimalike kõrvaltoimete kohta aitavad selgitada vaktsiini ohutusprofiili. Uute andmete lisandumisel täiendatakse vajadusel ravimiteavet – lisatakse kõrvaltoimeid, täpsustatakse hoiatusi ja vastunäidustusi.

  Ravimiamet jälgib teatatud kõrvaltoimeid ja reageerib kiiresti tõsiste kõrvaltoimete kahtluse korral. Teeme koostööd mitme eriala ekspertidega (sh viroloogid, infektsioonhaiguste arstid, perearstid) ja teiste EL riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonidega informatsiooni kiireks vahetamiseks, nõu pidamiseks ja juhiste kujundamiseks.

  Ravimiamet avaldab teatud kõrvaltoimete kokkuvõtte igal nädalal oma kodulehel.