• English
 • Eesti

  Kasutusjuhend ja sisujuht

  Printer-friendly version

  Dokumendiregister on koostatud dokumendi liikide kaupa. Dokumendi liigile klõpsates avatakse nimekiri dokumentidest.

  Samuti on võimalik dokumente otsida kasutades dokumendiotsingut, mis võimaldab dokumente leida erinevate registriandmete järgi. Detailne otsing allpool võimaldab otsida dokumenti teatud välja järgi. Otsingu käivitamiseks tuleb vajutada otsingu all olevale nupule „otsi“.

  Otsingutingimuste valimisel on vajalik arvestada järgnevat:

  • otsinguvormil on toodud loetelu dokumendiregistri andmeväljadest, millest ühe või mitme andmevälja täitmisel on võimalik koostada kombineeritud otsinguid;
  • otsida saab ka sõnaosa järgi;
  • andmevälja piiratud väärtuste puhul on otsingutingimused valitavad ripploendist;
  • kuupäeva on võimalik valida otsingutingimuse välja kõrvalt avanevast kalendrist;
    

  Otsingu tulemusena kuvatakse leitud dokumentide arv ja nimekiri otsingu tingimustele vastavatest dokumentidest. Dokumendi detailandmete nägemiseks tuleb klikkida dokumendi andmetel.

  Temaatilise ülevaate saamist hõlbustavad Ravimiameti dokumentide loetelus määratud funktsioonide tähised, mis sisalduvad dokumendi viidas:

  JUH – Üldjuhtimine
  DOK – Asjaajamine ja arhiivindus
  JUR – Õigusalane nõustamine
  PER – Personalitöö
  TTK – Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamine
  FIN – Finants-, haldus- ja majandustegevus
  KNT – Sisekontrolli korraldamine asutuses
  IT – Infotehnoloogialane teenindamine
  RR – Ravimite registreerimine
  RDH – Ravimite dokumentatsiooni hindamine
  RST – Ravimistatistika tegemine
  RIK – Ravimiinfo ja –ohutuse järelevalve
  RKU – Kliiniliste uuringute dokumentatsiooni hindamine
  VET – Veterinaarravimitega seotud asjaajamine
  REP – Euroopa farmakopöaga seotud asjaajamine
  L – Ravimite kvaliteedi kontrollimine
  BPO – Bioloogiliste preparaatidega seotud järelevalve teostamine
  IN – Inspekteerimine
  MSO – Meditsiiniseadmete turu järelevalve