• English
 • Eesti

  Ravimite Topotecan Hospira, Lasolvan ja Zocor turustamine lõpetatakse

  24.01.2019
  Printer-friendly version

  Müügiloa hoidja Pfizer Europe MA EEIG esindaja teatas ravimi Topotecan Hospira 4 mg/4 ml infusioonilahuse kontsentraadi (toimeaine topotekaan) turustamise lõpetamisest Eestis. Sama toimeaine sisaldusega teise tootja ravim on saadaval.

  Müügiloa hoidja Sanofi-Aventis Estonia OÜ esindaja teatas ravimi Lasolvan 3 mg/ml siirupi (toimeaine ambroksool) turustamise lõpetamisest Eestis. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.

  Müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme OÜ esindaja teatas ravimi Zocor 20 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine simvastatiin) turustamise lõpetamisest Eestis. Teised sama toimeaine sisaldusega ravimid on saadaval.