• English
 • Eesti

  Ravimite Trandate injection ning Levitra 10 mg ja 20 mg õhukese polümeerikattega tablettide tarneraskused

  21.01.2019
  Printer-friendly version

  Müügiloa hoidja Bayer AG esindaja teatas ravimi Levitra 10 mg ja 20 mg õhukese polümeerikattega tablettide (toimeaine vardenafiil) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti mai alguseni 2019. Teisi sama toimeainega ravimeid Eestis ei turustata, kuid samal näidustusel kasutatavad ravimid on saadaval. Patsiendid peaksid vajadusel ühendust võtma oma arstiga.

  Müügiloa hoidja Aspen Pharma Trading Limited esindaja teatas ravimi Trandate injection 5 mg/ml süstelahuse (toimeaine labetalool) tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti märtsi keskpaigani 2019. Teisi sama toimeaine sisalduse ja ravimvormiga ravimeid Eestis ei turustata.