• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Ravimiamet võttis osa rahvusvahelisest võrdlusuuringust

  05.12.2018
  Printer-friendly version

  Ravimiamet osales 2018. a rahvusvahelisel võrdlusuuringul BEMA (Benchmarking of European Medicines Agencies).

  Sisuliselt tähendab BEMA seda, et Euroopa ravimiametid võrdlevad oma tööprotsesside toimivust ja mõjusust ning jagavad omavahel kogemusi, et nende kaudu õppida ja leida parimad praktilised lähenemised töö korraldamiseks. BEMA raamistik ja hindamiskriteeriumid on koostatud spetsiaalselt ravimiametite tarbeks. Vaatluse all on kõik juhtimis- ja tugifunktsioonid ning põhitegevused. BEMA läbiviimine koosneb enesehindamisest ja spetsiaalse väljaõppe saanud ekspertide hindamisvisiidist kohapeal.

  Ravimiamet osales võrdlusuuringul neljandat korda. Seekordne enesehindamise küsimustik oli  võrreldes varasematega detailsem, eriline rõhk oli pandud protsesside toimivusele ja mõjususele.
  Ravimiameti keskmine reiting tõusis võrreldes eelmise võrdlusuuringuga 9%.

  Meie tugevustena märgiti lõppraportis ära täpne ja seostatud strateegilise planeerimise süsteem ja rõhu panemine huvipoolte ettepanekute ja kaebuste lahendamisele. Tugevusena märgiti ära, et tegevuspõhine kuluarvestus tagab efektiivse ressursside jaotamise ja kasutamise. Tugevuseks on ka huvipoolte teavitamine plaanidest ja nende täitmise tulemustest. Suurt tähelepanu pööratakse asutuse väärtuste edendamisele ja hoidmisele töötajate hulgas. Ravimiamet on pühendunud oma läbipaistvuse suurendamisele ja tegevuste avalikustamisele, samuti ka kliiniliste uuringute, müügilubade, ravimiohutuse ja inspekteerimisega seotud regulatsioonide rakendamisele.

  Parendusettepanekutena märgiti auditite riskpõhise planeerimise ulatuse laiendamist kogu ravimiameti auditite süsteemile, üksikasjaliste kriisiplaanide koostamist ja ametikohtadele kompetentsusraamistiku koostamist. Need tegevused on lisatud 2019. aasta kvaliteedisüsteemi plaani.