• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  2018. a III kvartalis Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uued ravimid

  21.11.2018
  Printer-friendly version

  Kord kvartalis avaldab Ravimiamet Euroopa Komisjoni müügiloa saanud uute ravimite infot. Tegemist on uusi toimeaineid sisaldavate ning bioloogiliste jt kõrgtehnoloogiliste ravimitega.

  Kokkuvõttes on näha ravimi nimi, toimeaine ja ravimvorm, manustamisviis ja näidustused.

  Ingliskeelse ülevaate sellest, millised andmed on esitatud müügiloa saamiseks ja hinnangu kokkuvõtte leiab hinnanguaruandest (EPAR). Samuti on link eestikeelsele ravimi omaduste kokkuvõttele ning pakendi infolehele.

  Jätkuvalt avaldame iga kuu ka ülevaateid riikliku müügiloa saanud ravimitest.

  Kõigi müügiloaga ravimite kohta saab teavet ka ravimiregistrist.

  Kõik müügiloa saanud ravimid ei pruugi kohe Eestis müügile jõuda, kui on huvi konkreetse ravimi turustamisplaanide osas, soovitame ühendust võtta müügiloa hoidjaga, kontaktide vahendamisel saab Ravimiamet abiks olla.

  Täiendav info telefonil 737 4140 ja e-posti aadressil info@ravimiamet.ee.

  Müügiloa saanud uued inimestel kasutatavad ravimid:

  AIMOVIG (erenumab)
  BRAFTOV (Ienkorafeniib)
  CABLIVI (kaplatsizumab)
  DUZALLO (allopurinool+lesinuraad)
  ILUMETRI (tildrakizumab)
  IMFINZI (durvalumab)
  KYMRIAH (tisageenlekleutseel)
  MEKTOVI (binimetiniib)
  MEPSEVII (alfavestronidaas)
  MYALEPTA (metreleptiin)
  NERLYNX (neratiniib)
  ONPATTRO (patisiraan)
  TEGSEDI (inoterseen)
  VYXEOS (tsütarabiin+daunorubitsiin)
  XERAVA (eravatsükliin)
  YESCARTA (aksikabtageentsiloleutseel)

  Müügiloa saanud uued veterinaarravimid:

  Ubac (Streptococcus uberis)

  Inimravimid:

  Ravimi nimetus:AIMOVIG
  Toimeaine(d):erenumab
  ATC kood:N02CX07
  Müügiloa hoidja:Novartis Europharm Ltd
  Näidustus:Aimovig on näidustatud migreeni profülaktikaks täiskasvanutel, kellel on vähemalt 4 migreenipäeva kuus.
  Manustamisviis(id):subkutaanne
  Pakendid:süstelahus süstlis 70mg N1, süstelahus pen-süstlis 70mg N1; N3
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/aimovig-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/aimovig-epar-public-assessment-report_en.pdf

   

  Ravimi nimetus:BRAFTOVI
  Toimeaine(d):enkorafeniib
  ATC kood:L01XE46
  Müügiloa hoidja:Pierre Fabre Medicament
  Näidustus:Enkorafeniib kombinatsioonis binimetiniibiga on näidustatud BRAF V600 mutatsiooniga mitteopereeritava või metastaatilise melanoomi raviks täiskasvanutel.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:kõvakapsel 50mg N28,
  kõvakapsel 75mg N42
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/braftovi-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/braftovi-epar-public-assessment-report_en.pdf

   

  Ravimi nimetus:CABLIVI
  Toimeaine(d):kaplatsizumab
  ATC kood:B01AX07
  Müügiloa hoidja:Ablynx NV
  Näidustus:Cablivi on näidustatud täiskasvanutele omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpuri (aTTP) episoodi raviks koos vereplasma vahetuse ja immunosupressiooniga.
  Manustamisviis(id):intravenoosne, subkutaanne
  Pakendid:süstelahuse pulber ja lahusti 10mg N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/cablivi-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:

  https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/cablivi-epar-public-assessment-report_en.pdf

   

  Ravimi nimetus:DUZALLO
  Toimeaine(d):allopurinool+lesinuraad
  ATC kood:M04AA81
  Müügiloa hoidja:Grünenthal GmbH
  Näidustus:Duzallo on näidustatud hüperurikeemia raviks podagraga täiskasvanutele, kellel ainuüksi allopurinooli piisava annusega ei saavutatud seerumi kusihappesisalduse sihtväärtust.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 200mg+200mg N30; N100
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/duzallo-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/duzallo-epar-public-assessment-report_en.pdf

   

  Ravimi nimetus:ILUMETRI
  Toimeaine(d):tildrakizumab
  ATC kood:L04AC17
  Müügiloa hoidja:Almirall, S.A
  Näidustus:Ilumetri on näidustatud mõõduka kuni raske naastulise psoriaasiga süsteemset ravi vajavate täiskasvanute raviks.
  Manustamisviis(id):subkutaanne
  Pakendid:süstelahus 100mg/ml 1ml N2; 1ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/ilumetri-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/ilumetri-epar-public-assessment-report_en.pdf

   

  Ravimi nimetus:IMFINZI
  Toimeaine(d):durvalumab
  ATC kood:L01XC28
  Müügiloa hoidja:AstraZeneca AB
  Näidustus:IMFINZI monoteraapia on näidustatud lokaalselt levinud mitteresetseeritava mitteväikerakk kopsuvähi raviks täiskasvanud patsientidel, kelle tuumoril ekspresseerub PD-L1 >= 1% tuumorirakkudest ja kelle haigus ei ole pärast kombineeritud plaatinapõhist keemia- ja kiiritusravi progresseerunud.
  Manustamisviis(id):intravenoosne
  Pakendid:infusioonilahuse kontsentraat 50mg/ml 2,4ml N1; 10ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/imfizi-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:

  https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/imfizi-epar-public-assessment-report_en.pdf

   

  Ravimi nimetus:KYMRIAH
  Toimeaine(d):tisageenlekleutseel
  ATC kood:L01XX82
  Müügiloa hoidja:Novartis Europharm Ltd
  Näidustus:Kymriah on näidustatud:

  - refraktaarse, siirdamisjärgselt retsidiveerunud või teise või hilisema retsidiiviga B-rakulise ägeda lümfoblastse leukeemia raviks lastel ja noortel täiskasvanud patsientidel vanuses kuni 25 aastat;

  - retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakklümfoomi raviks täiskasvanud patsientidel pärast kahte või enamat süsteemset raviliini.
  Manustamisviis(id):intravenoosne
  Pakendid:infusioonidispersioon  N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/kymriah-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/kymriah-epar-public-assessment-report_en.pdf

   

  Ravimi nimetus:MEKTOVI
  Toimeaine(d):binimetiniib
  ATC kood:L01XE41
  Müügiloa hoidja:Pierre Fabre Medicament
  Näidustus:Binimetiniib kombinatsioonis enkorafeniibiga on näidustatud BRAF V600 mutatsiooniga mitteopereeritava või metastaatilise melanoomi raviks täiskasvanutel.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 15mg N84
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/mektovi-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/mektovi-epar-public-assessment-report_en.pdf

   

  Ravimi nimetus:MEPSEVII
  Toimeaine(d):alfavestronidaas
  ATC kood:A16AB18
  Müügiloa hoidja:Ultragenyx Germany GmbH
  Näidustus:Mepsevii on näidustatud mükopolüsahharidoosi VII tüübi (MPS VII ehk Sly sündroomi) mitteneuroloogiliste näidustuste raviks.
  Manustamisviis(id):intravenoosne
  Pakendid:infusioonilahuse kontsentraat 2mg/ml 5ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/mepsevii-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/mepsevii-epar-public-assessment-report_en.pdf

   

  Ravimi nimetus:MYALEPTA
  Toimeaine(d):metreleptiin
  ATC kood:A16AA07
  Müügiloa hoidja:Aegerion Pharmaceuticals
  Näidustus:Myalepta on näidustatud lisaks dieedile asendusravina leptiinipuudulikkuse tüsistuste raviks lipodüstroofiaga (LD) patsientidel:

  • kinnitatud kaasasündinud generaliseerunud lipodüstroofia (Berardinelli-Seip sündroom) või omandatud generaliseerunud lipodüstroofia (Lawrence sündroom) diagnoosiga täiskasvanutel ja 2-aastastel või vanematel lastel

  • kinnitatud perekondliku osalise lipodüstroofia või omandatud osalise lipodüstroofia diagnoosiga (Barraquer-Simons sündroom) täiskasvanutel ja 12-aastastel või vanematel lastel, kellel on standardravi piisava metaboolse kontrolli saavutamiseks ebaõnnestunud.
  Manustamisviis(id):subkutaanne
  Pakendid:süstelahuse pulber 11,3mg N1; N30
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/myalepta-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/myalepta-epar-public-assessment-report_en.pdf

   

  Ravimi nimetus:NERLYNX
  Toimeaine(d):neratiniib
  ATC kood:L01XE45
  Müügiloa hoidja:Puma Biotechnology, Ltd.
  Näidustus:Nerlynx on näidustatud pikaajaliseks adjuvantraviks täiskasvanud patsientidel, kellel on varajases staadiumis hormoonretseptor-positiivne HER2 üleekspressiooniga/amplifikatsiooniga rinnanäärmevähk ja kellel on eelneva trastuzumabipõhise adjuvantravi lõpetamisest möödunud vähem kui aasta.
  Manustamisviis(id):suukaudne
  Pakendid:õhukese polümeerikattega tablett 40mg N180
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/nerlynx-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/nerlynx-epar-public-assessment-report_en.pdf

   

  Ravimi nimetus:ONPATTRO
  Toimeaine(d):patisiraan
  ATC kood:N07XX12
  Müügiloa hoidja:Alnylam Netherlands B.V.
  Näidustus:Onpattro on näidustatud transtüretiini vahendatud päriliku amüloidoosi (hATTR-amüloidoos) raviks 1. või 2. staadiumi polüneuropaatiaga täiskasvanud patsientidele.
  Manustamisviis(id):intravenoosne
  Pakendid:infusioonilahuse kontsentraat 2mg/1ml 5ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/onpattro-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/onpattro-epar-public-assessment-report_.pdf

   

  Ravimi nimetus:TEGSEDI
  Toimeaine(d):inoterseen
  ATC kood:N07XX82
  Müügiloa hoidja:IONIS USA Limited
  Näidustus:Tegsedi on näidustatud I või II staadiumi polüneuropaatia raviks transtüretiiniga seotud päriliku amüloidoosiga täiskasvanud patsientidel.
  Manustamisviis(id):subkutaanne
  Pakendid:süstelahus süstlis 284mg/1,5ml 1,5ml N1; N4
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/tegsedi-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/tegsedi-epar-public-assessment-report_en.pdf

   

  Ravimi nimetus:VYXEOS
  Toimeaine(d):tsütarabiin+daunorubitsiin
  ATC kood:L01XY01
  Müügiloa hoidja:Jazz Pharmaceuticals
  Näidustus:Vyxeos on näidustatud täiskasvanute raviks, kellel on esmaselt diagnoositud raviga seotud äge müeloidleukeemia või äge müeloidleukeemia, millega kaasnevad müelodüsplaasiaga seotud muutused.
  Manustamisviis(id):intravenoosne
  Pakendid:infusioonilahuse kontsentraadi pulber 100mg+44mg N1; N2; N5
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/vyxeos-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/vyxeos-epar-public-assessment-report_en.pdf

   

  Ravimi nimetus:XERAVA
  Toimeaine(d):eravatsükliin
  ATC kood:J01AA13
  Müügiloa hoidja:Tetraphase Pharmaceut
  Näidustus:Xerava on näidustatud tüsistunud intraabdominaalinfektsioonide raviks täiskasvanutel.

  Antibakteriaalsete ravimite kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhendeid.
  Manustamisviis(id):intravenoosne
  Pakendid:infusioonilahuse kontsentraadi pulber 50mg N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/xerava-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/xerava-epar-public-assessment-report_en.pdf

   

  Ravimi nimetus:YESCARTA
  Toimeaine(d):aksikabtageentsiloleutseel
  ATC kood:L01XX83
  Müügiloa hoidja:Kite Pharma EU B.V.
  Näidustus:YESCARTA on näidustatud retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakklümfoomi ja primaarse mediastinaalse B-suurrakklümfoomi raviks täiskasvanud patsientidel pärast kahte või enamat süsteemset raviliini.
  Manustamisviis(id):intravenoosne
  Pakendid:infusioonidispersioon 68ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/yescarta-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/yescarta-epar-public-assessment-report_en.pdf

  Veterinaarravimid:

  Ravimi nimetus:Ubac
  Toimeaine(d):Streptococcus uberis
  ATC kood:QI02AB83
  Müügiloa hoidja:Laboratorios Hipra, S.A.
  Loomaliigid:veis
  Näidustus:Tervete lehmade ja mullikate aktiivseks immuniseerimiseks Streptococcus uberis’e põhjustatud kliiniliste intramammaarsete infektsioonide esinemissageduse vähendamiseks, et vähendada somaatiliste rakkude arvu Streptococcus uberis’ positiivsetes udaraveerandi piimaproovides ja vähendada Streptococcus uberis’e intramammaarsete infektsioonide põhjustatud piimatoodangu kadusid.

  Immuunsuse teke: ligikaudu 36 päeva pärast teise annuse manustamist.

  Immuunsuse kestus: ligikaudu esimesed viis laktatsioonikuud.
  Manustamisviis(id):intramuskulaarne
  Pakendid:süsteemulsioon 1annus/2ml 2ml N20; 10ml N1; 50ml N1; 100ml N1
  Ravimi omaduste kokkuvõte:https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/ubac-epar-product-information_et.pdf
  Ravimi hinnanguaruanne:https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/ubac-epar-public-assessment-report_en.pdf