• English
 • Eesti

  Rakkude, kudede ja elundite 2017. aasta hankimis- ja käitlemisandmete kokkuvõte

  24.04.2018
  Printer-friendly version

  Ülevaade 2017. aasta rakkude, kudede ja elundite käitlemisest on koostatud rakkude, kudede ja elundite hankijate ja käitlejate esitatud aastaaruannete põhjal ja katab kõiki hankimis- ja käitlemistegevusi. 2017. aasta 31. detsembri seisuga on Ravimiamet välja andnud üheksa rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemise tegevusluba. Hankimise ja käitlemise valdkondadest (hangitavate ja käideldavate rakkude, kudede ja elundite tüüpidest) annab ülevaate tabel 1. Kõige rohkem on Eestis sugurakkude ja embrüote hankijaid ja käitlejaid (5).

  Tabel 1. Hangitavate ja käideldavate rakkude, kudede ja elundite tüübid seisuga 31.12.2017.

  Hangitavad ja käideldavad rakudHankijad ja käitlejad
  KondrotsüüdidOÜ Cellin Technologies
  Luuüdi tüvirakudSihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Perifeerse vere dendriitrakudOÜ Cellin Technologies
  Perifeerse vere tüvirakudSihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
  Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Rasvkoe tüvirakudAS Taastava Kirurgia Kliinik
  OÜ Cellin Technologies
  Sugurakud ja embrüodAktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
  Aktsiaselts Nova Vita Kliinik
  AS Kliinik Elite
  BioEximi OÜ
  Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Terapeutilised rakudSihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Hangitavad ja käideldavad koedHankijad ja käitlejad
  AmnionimembraanAktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
  Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Silma sarvkestAktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
  Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Skeletisüsteemi koedAktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
  OÜ DiviDent Invest
  Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
  Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  NahkSihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
  VaskulaarkudeAktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla
  AS Taastava Kirurgia Kliinik
  Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
  Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  Hangitavad ja käideldavad elundidHankijad ja käitlejad
  KopsSihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  KõhunääreSihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  NeerSihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  MaksSihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
  SüdaSihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
  Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

   

  RAKKUDE HANKIMINE JA KÄITLEMINE

  TÜVIRAKKUDE HANKIMINE JA KÄITLEMINE

  Andmed tüvirakkude hankimise ja käitlemise kohta Eestis 2017. aastal on toodud tabelis 2.

  Tabel 2. Tüvirakkude hankimine ja käitlemine 2017. aastal

   Eestis toimunud loovutused*Sisse veetud loovutused
  Hangitud produktide arv
  Kondrotsüüdid00
  Luuüdi tüvirakud42
  Perifeerse vere dendriitrakud00
  Perifeerse vere tüvirakud7011
  Rasvkoe tüvirakud00
  Terapeutilised rakud12
  Käideldud produktide arv**
  Kondrotsüüdid00
  Luuüdi tüvirakud42
  Perifeerse vere dendriitrakud00
  Perifeerse vere tüvirakud25224
  Rasvkoe tüvirakud00
  Terapeutilised rakud32
  Kasutusse väljastatud produktide arv
  Kondrotsüüdid00
  Luuüdi tüvirakud42
  Perifeerse vere dendriitrakud00
  Perifeerse vere tüvirakud15911
  Rasvkoe tüvirakud00
  Terapeutilised rakud22
  Hävitatud produktide arv
  Kondrotsüüdid00
  Luuüdi tüvirakud60
  Perifeerse vere dendriitrakud00
  Perifeerse vere tüvirakud157
  Rasvkoe tüvirakud00
  Terapeutilised rakud00

  * Perifeerse vere tüvirakkude puhul loetakse üheks loovutuseks ühe mobilisatsiooni käigus järjestikustel päevadel toimunud afereese.

  ** Ühe loovutuse käigus saadud, kuid mitmesse pakendisse pakendatud rakukoguseid loetakse erinevateks produktideks

   

  SUGURAKKUDE JA EMBRÜOTE KÄITLEMINE

  Kunstliku viljastamise protseduure on erinevaid, enim kasutatakse nn IUI, IVF, ICSI ja FET protseduure.

  IUI (ingl intrauterine insemination) ehk inseminatsioon – spermast eraldatakse laboritingimustes  elujõulisemad seemnerakud, mis siiratakse naise emakasse ovulatsiooni perioodil. IUI puhul kasutatakse munarakkude viljastamiseks kas partneri või doonori seemnerakke.

  IVF (ingl in vitro fertilisation) ehk munarakkude kehaväline viljastamine – protseduur, mille käigus eemaldatakse munarakud munasarjadest ja viiakse laboritingimustes kokku seemnerakkudega. Seega toimub viljastumine kehaväliselt. Inkubaatoris arenenud mõne päeva vanune viljastunud munarakk ehk embrüo siiratakse naise emakasse.

  ICSI (ingl intra-cytoplasmic sperm injection) ehk seemneraku intratsütoplasmaatiline injektsioon – laboritingimustes süstitakse munarakku üks seemnerakk. Pärast munaraku edukat viljastumist siiratakse embrüo naise emakasse. ICSI protseduuri kasutatakse mehepoolse viljatuse korral, kui spermas on kvaliteetsete seemnerakkude arv väga väike või kui seemnerakud spermas üldse puuduvad ning neid tuleb eraldada munanditest.

  FET (ingl frozen embryo transfer) ehk külmutatud embrüo(te) siirdamine – laboritingimustes (IVF või ICSI protseduuri abil) loodud ja külmutatud embrüo(te) ülessulatamine ja naise emakasse siirdamine.


  Tabel 3. Kunstliku viljastamise andmed partnerannetuse korral 2017. aastal

   Viljastamise meetodKOKKU
   IUIIVFICSIFETmuu
  Viljatusravi läbinud paarid6940893767162091
  Hangitud munarakud 000015301
  Viljastatud munarakud 417685900012766
  Hangitud spermadoosid     1792
  Loodud embrüod 305766352040011732
  Teostatud IUI tsüklid91    91
  Embrüote siirdamise protseduurid 40494576102110
  Siiratud embrüod 5961474117003240


  Tabel 4. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused partnerannetuse korral 2016. aastal

   Viljastamise meetodKOKKU
   IUIIVFICSIFETmuu
  Viljatusravi läbinud paarid7444794970232175
  Teostatud IUI tsüklid92    92
  Embrüote siirdamise protseduurid 45396876332187
  Kinnitatud kliinilised rasedused41403211980663
  Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid
  (patsiendiga ei saadud ühendust)
  025108


  Tabel 5. Kunstliku viljastamise andmed spermadoonorluse korral 2017. aastal

   Viljastamise meetodKOKKU
   IUIIVFICSIFETmuu
  Eesti doonorite annetatud spermadoosid     495
  Väljastpoolt Eestit toodud spermadoosid     86
  Viljatusravi läbinud retsipiendid1009044470281
  Teostatud IUI tsüklid144    144
  Loodud või sulatatud (FET) embrüod 5952011670963
  Siiratud embrüod 13959880286
  Embrüote siirdamise protseduurid 9739540190


  Tabel 6. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused spermadoonorluse korral 2016. aastal

   Viljastamise meetodKOKKU
   IUIIVFICSIFETmuu
  Viljatusravi läbinud retsipiendid785960490246
  Teostatud IUI tsüklid124    124
  Embrüote siirdamise protseduurid 6658520176
  Kinnitatud kliinilised rasedused11191113054
  Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)000000


  Tabel 7. Kunstliku viljastamise andmed munarakudoonorluse korral 2017. aastal

   Viljastamise meetodKOKKU
   IVFICSIFETmuu
  Annetatud munarakud    3516
  Viljatusravi läbinud retsipiendid4668790193
  Loodud või sulatatud (FET) embrüod49850028301281
  Siiratud embrüod67901410298
  Embrüote siirdamise protseduurid4154900185


  Tabel 8. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused munarakudoonorluse korral 2016. aastal

   Viljastamise meetodKOKKU
   IVFICSIFETmuu
  Viljatusravi läbinud retsipiendid3466490149
  Embrüote siirdamise protseduurid3256620150
  Kinnitatud kliinilised rasedused191620055
  Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)1103014


  Tabel 9. Kunstliku viljastamise andmed munaraku- ja spermadoonorluse korral 2017. aastal

   Viljastamise meetodKOKKU
   IVFICSIFETmuu
  Annetatud munarakud    306
  Viljatusravi läbinud retsipiendid18313034
  Loodud või sulatatud (FET) embrüod15926540239
  Siiratud embrüod20225047
  Embrüote siirdamise protseduurid13115029


  Tabel 10. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused munaraku- ja spermadoonorluse korral 2016. aastal

   Viljastamise meetodKOKKU
   IVFICSIFETmuu
  Viljatusravi läbinud retsipiendid2648038
  Embrüote siirdamise protseduurid26110037
  Kinnitatud kliinilised rasedused1302015
  Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid (patsiendiga ei saadud ühendust)01102


  Tabel 11. Kunstliku viljastamise andmed embrüodoonorluse korral 2017. aastal

  Annetatud embrüod129
  Viljatusravi läbinud retsipiendid15
  Siiratud embrüod33
  Embrüote siirdamise protseduurid18


  Tabel 12. Sugurakkude ja embrüote siirdamise tulemused embrüodoonorluse korral 2016. aastal

  Viljatusravi läbinud retsipiendid5
  Embrüote siirdamise protseduurid6
  Kinnitatud kliinilised rasedused12
  Teadmata tulemusega viljatusravitsüklid
  (patsiendiga ei saadud ühendust)
  0

   

  KUDEDE KÄITLEMINE

  Kasutatud mõisted:

  • Käideldud koed – käideldud kudede ühikud, hoolimata sellest, kas nad on vabastatud / väljastatud kasutusse või mitte. Hõlmab ka aruande aastale eelnenud aastal ladustatud kudede käitlemist.
  • Töötlemine – kõik kudede ettevalmistamise, käsitsemise, säilitamise ja pakendamisega seotud operatsioonid.
  • Ladustamine – aasta jooksul ladustatud kudede arv, mida ei ole 31. detsembriks siirdamiseks väljastatud ega hävitatud.
  • Surnud koedoonoreid oli Eestis 2017. aastal 16 ja elusdoonoreid 80.


  Järgnevatel joonistel ülevaade skeletikoe, vaskulaarkoe, silma sarvkesta ja amnionimembraani ning naha hankimisest ja käitlemisest 2013–2017.


  Joonis 1. Skeletisüsteemi kudede hankimise ja käitlemisega seotud tegevused Eestis ajavahemikus 2013–2017. Ühikuks on eraldi pakendatud siirik (nt üks reieluupähik, üks demineraliseeritud luu ühik, üks konteiner luupuru, üks luu lapp (ingl femoral strut), üks osteokondraalne allosiirik, üks eraldi pakendatud kõõlus või osa kõõlusest).  Joonis 2. Vaskulaarkoe hankimisega ja käitlemisega seotud tegevused Eestis 2013–2017. Ühikuks on üks eraldi pakendatud siirik (üks pakend võib sisaldada ühte või mitut erineva pikkusega veresoont).  Joonis 3. Silma sarvkesta hankimine ja käitlemine Eestis 2013–2017. Ühikuks on üks eraldi pakendatud siirik.  Joonis 4. Amnionimembraani hankimine ja käitlemine Eestis 2013–2017. Ühikuks on ühte konteinerisse pakendatud kude koetüki suurusest sõltumata.  Joonis 5. Naha hankimisega ja käitlemisega seotud tegevused Eestis 2014–2017

   

  ELUNDITE HANKIMINE JA KÄITLEMINE

  Alates 2017. aastast koostab ja avaldab elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise koondaruande riiklik siirdamisasutus:

  http://elundidoonorlus.ee/doonorlus

  Ravimiamet tänab kõiki hankijaid ja käitlejaid koostöö eest!

  Mai 2018