• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Ohutusmuutused ravimiteabes - märts 2018

  29.03.2018
  Printer-friendly version

  Ravimiteave (sh ravimi omaduste kokkuvõte) täieneb pidevalt. Müügiloa saamise järgselt saadakse ravimite kõrvaltoimete kohta uusi andmeid nii uuringutest kui tavapraktikast.

  Ravimiamet avaldas täna Euroopa Ravimiameti riskihindamise komitee (PRAC) soovituste ja Ravimiameti riiklike protseduuride ohutusalaste muudatuste kokkuvõtte Eestis turustatavate ravimite kohta - ohutusmuutused ravimiteabes.

  Tabel täieneb igakuiselt ning võimaldab lisandunud ohutusinfot otsida nii toimeaine kui tabelis sisalduva muu info (näidustus, kõrvaltoime vms) kaudu.