• English
 • Eesti
  UudisedUudised

  Muudatus narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirjas

  13.06.2017
  Printer-friendly version

  01.06.2017 avaldati Riigi Teatajas sotsiaalministri määruse muudatus, millega lisati narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja järgmised 8 ainet:

  Jrk nrAine nimetus eesti keelesAine nimetus inglise keeles
  1Meklonasepaam; (S)-3-metüülklonasepaam; (3S)-5-(2-klorofenüül)-3-metüül-7-nitro-1,3-dihüdro-1,4-bensodiasepiin-2-oonMeclonazepam; (S)-3-methylclonazepam; (3S)-5-(2-chlorophenyl)-3-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one
  2Nifoksipaam; 5-(2-fluorofenüül)-3-hüdroksü-7-nitro-1H-benso[e][1,4]diasepiin-2(3H)-oon, 3-hüdroksüdesmetüülflunitrasepaamNifoxipam; 5-(2-fluorophenyl)-3-hydroxy-7-nitro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-one, 3-hydroxydesmethylflunitrazepam
  3Efenidiin; N-etüül-1,2-difenüületüülamiin (NEDPA; EPE)Ephenidine; N-ethyl-1,2-diphenylethylamine (NEDPA; EPE)
  41-naftalenüül(1-pentüül-1H-indasool-3-üül)-metanoon; THJ-0181-naphthalenyl(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)-methanone; THJ-018
  54-fluoroetüülfenidaat; p-fluoroetüülfenidaat; etüül-(4-fluorofenüül)(piperidiin-2-üül)atsetaat (4F-EPH)4-fluoroethylphenidate; p-fluoroethyl­phenidate; ethyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate (4F-EPH)
  6Metisolaam; desmetüületisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiinMetizolam; desmethyletizolam; 4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
  71-propionüül-lüsergiinhappe dietüülamiid; N,N-dietüül-7-metüül-4-propanoüül-6,6a,8,9-tetrahüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid (1P-LSD; 1p-LSD)1-propionyl-lysergic acid diethylamide; N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide (1P-LSD; 1p-LSD)
  8Dimetüülamüülamiin; 1,3-dimetüülamüülamiin; metüülheksaanamiin, 4-metüül-2-heksaanamiin (DMAA; 1,3-DMAA)Dimethylamylamine; 1,3-dimethylamylamine; methylhexamine; 4-methyl-2-hexanamine (DMAA; 1,3-DMAA)

  Muudatuse eesmärgiks on piirata uute psühhoaktiivsete ainete laiemat levikut, kättesaadavust ning väärtarvitamise tõenäosust. Uute psühhoaktiivsete ainete tarvitamine võib kahjustada inimeste elu ja tervist, põhjustades haigusi, õnnetusi ning ainete tarvitamisest tingitud surmasid. Lisatud ainete mõju inimesele ei ole üldjuhul uuritud ning nende mürgisus ja võimalikud ohud kasutamisel ei ole teada. Uute psühhoaktiivsete ainete tarvitajatel on muuhulgas tõsine oht aineid üle doseerida. Samuti ei ole sageli teada uusi psühhoaktiivseid aineid sisaldavate toodete täpne koostis, päritolu ja puhtuse aste.

  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse kohaselt on nimetatud ainete käitlemine alates 04.06.2017 keelatud, välja arvatud seaduse alusel meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil, narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks või seaduses ettenähtud õppeotstarbel kasutamise eesmärgil.

  Määruse muudatus on leitav Riigi Teatajast ning jõustus 04.06.2017.


  Täiendav teave info@ravimiamet.ee või tel 737 4140