• English
 • Eesti

  Kontaktid

  24.10.2017
  Printer-friendly version

  Kui on vajalik erialane konsultatsioon müügiloa dokumentatsiooni või konkreetse küsimuse osas, leiate kontaktid allolevast tabelist:

  MÜÜGILUBADE OSAKOND

  Margit PlaksoMüügilubade taotlustega seotud üldised küsimused, taotlejate nõustamine
  DCP/ MRP osas, tarneraskuste teated, lahkarvamused ja ettepanekud
  töökorralduse muutmiseks
  margit.plakso@ravimiamet.ee
  Triin MäesaluEsmaste taotluste valideerimine, e-taotlustega seotud küsimused
  CESP
  triin.maesalu@ravimiamet.ee
  Killu Koll
  Kerli Ülper

  Kristi Kõivisto
  Dokumentide esitamine, vorminõuded, riigilõivud, taotlustega seotud
  elektrooniliste materjalide esitamine
  documentation@ravimiamet.ee
  Birgit Uuvits
  Egne Marmor
  MRP/DCP ravimiinfode tõlgete vastuvõtmine
  MRP/DCP kirjavahetuse jälgimine ja korraldamine
  mrp@ravimiamet.ee
  Aiki RümmelSPC ja PIL tehnilised muutused, müügilubade ning kinnitatud SPC, PIL ja
  pakendi kavandi saatmine müügiloa hoidjatele, müügiloa komisjoni uudiste
  kajastamine Ravimiameti veebilehel, ravimiregistri ajakohasus
  aiki.rummel@ravimiamet.ee
  Kaiti LehisteRavimite ohutusalaste muutustega seotud dokumentatsiooni hindamiseks ettevalmistamine ning lõplik vormistaminekaiti.lehiste@ravimiamet.ee
   
  Kvaliteedi hindamise büroo
  Administratiivse ja kvaliteedi dokumentatsiooni hindamisega seotud küsimused
  Aet ViispertMüügiloa taotluste administratiivse osa ja humaanravimite kvaliteedi
  hindamisega ja töökorraldusega seotud küsimused
  aet.viispert@ravimiamet.ee
  Laivi SaaremäelRavimite kvaliteedi hindamise küsimused, toimeaine kvaliteetlaivi.saaremael@ravimiamet.ee
  Kadri Kirsipuu
  Agne Vutt
  Maie Palemos
  Müügilubade muudatustega seotud küsimusedvariations@ravimiamet.ee
  Hilkka VollVeterinaarravimite kvaliteedi hindamise küsimusedhilkka.voll@ravimiamet.ee
  Marje Zernant
  Indrek Remmel
  Maria Kukk
  Ravimite kvaliteedi hindamise küsimusedmarje.zernant@ravimiamet.ee
  indrek.remmel@ravimiamet.ee
  Helerin MargusBioloogiliste preparaatide kvaliteedi hindamise küsimusedhelerin.margus@ravimiamet.ee
  Kairi LaiusRavimite kvaliteedi hindamise küsimused, teisesed müügiloadkairi.laius@ravimiamet.ee
   
  Kliinilise hindamise büroo
  Kliinilise ja pre-kliinilise dokumentatsiooni hindamisega seotud küsimused
  Liina SalurMRP/DCP ravimiomaduste kokkuvõtted, pakendi infolehedliina.salur@ravimiamet.ee
  Ene KenkmannMRP/DCP ravimiomaduste kokkuvõtete ja pakendi infolehtede tõlkedene.kenkmann@ravimiamet.ee
  Tuuli Lee Pabelloriiklike taotluste (esmased, muutused) ravimiomaduste kokkuvõtted,
  pakendi infolehed
  user-testing
  tuulilee.pabello@ravimiamet.ee
  Triin Teppor
  Hedi Hellenurm-Sepp
  Triinu Tereping
  veterinaarravimite kliinilise ja pre-kliinilise dokumentatsiooni, SPC ja PIL-iga seotud küsimusedtriin.teppor@ravimiamet.ee
  hedi.hellenurm-sepp@ravimiamet.ee
  triinu.tereping@ravimiamet.ee
  Liilia Juhkason
  Kristi Daum
  pakendite kavandid, kleebistamine, Balti pakendi kooskõlastamineliilia.juhkason@ravimiamet.ee
  kristi.daum@ravimiamet.ee
  labelling@ravimiamet.ee
   
  RAVIMIOHUTUSE OSAKOND
  Ohutusjärelevalve büroo
  Ravimiohutuse süsteemi ja riskijuhtimiskavade ja nendest tulenevate õppematerjalide, tervishoiutöötajatele suunatud ohutusalaste kirjade hindamine, ravimite kõrvaltoimed, ohutusalane teave
  Maia Uuskülakõrvaltoime teatised, ravimi perioodiline ohutusaruanne, riiklike müügilubade ohutusalased muutused (k.a müügiloa uuendamisel)maia.uuskula@ravimiamet.ee
  Vivika Peetskõrvaltoime teatised, kõrvaltoime teatiste elektroonne edastamine, MRP/DCP ohutusalased muutused (k.a ML uuendamisel)vivika.peets@ravimiamet.ee
  Helve Vestman
  Triin Leinemann
  kõrvaltoime teatised, ravimi perioodiline ohutusaruannehelve.vestman@ravimiamet.ee
  triin.leinemann@ravimiamet.ee