• English
  • Eesti

EMA teaduslikud ressursid

05.06.2017
Printer-friendly version

EMA teaduslikud ressursid on jagatud järgnevatesse kogudesse:

  • komiteed (otsuseid tegevad kogud)
  • töörühmad (nõustavad kogud, kuhu kuuluvad ravimiametite spetsialistid ja ravimiameteid regulaarselt nõustavad teadlased)
  • teaduslikud nõustavad grupid (Scientific Advice Group – SAG, kogud, kuhu kuuluvad sõltumatud meditsiinivaldkonna teadlased ja  kliinilised eksperdid).

Komiteedesse ja mõningatesse töörühmadesse saadab   iga liikmesriik oma  esindaja. Spetsialistide töörühmadesse ja nõustavatesse töögruppidesse valitakse liikmeid nende teadmiste ja professionaalsete kogemuste alusel. Eesti Ravimiamet ja Eesti teadlased osalevad enamiku komiteede ja mõnede töörühmade töös.