• English
  • Eesti

Eesti viidatava riigina MRP/DC protseduurides

25.04.2017
Printer-friendly version

Ravimiamet osaleb detsentraalse ja vastastikuse tunnustamise protseduurides viidatava riigina. Kui taotleja soovib Eestit viidatavaks riigiks, palume inimestel kasutatavate ravimite puhul täita taotluse vormi. Veterinaarravimi plaanitava detsentraalse taotluse kohta tuleb samuti esitada andmed, toimeainete, tugevuste, ravimvormi, tootjate, sh toimeaine tootjate, taotluse õigusliku aluse ja planeeritud esitamise aja kohta. Taotlused palume saata aadressile mrp@ravimiamet.ee

Taotlejatega võetakse ühendust ning lepitakse kokku taotluse esitamise ajakava.

Kui taotlust ei ole võimalik kokkulepitud ajal esitada, tuleb sellest võimalikult varakult teada anda.