• English
 • Eesti

Ebaseaduslikust internetiapteegist ostetud ravimitega kaasnevad ohud

23.07.2015
Printer-friendly version

Ravimid on kallid, kuid hädavajalikud. Ravimite võltsimine on samas üsna odav, st kasum, mida võltsitud ravimite ebaseaduslikust müügist saadakse, on suhteliselt suur. Seetõttu on võltsitud ravimite internetimüük levinud. Ravimi kasutaja jaoks on ahvatlev osta ravimeid veebilehtedelt, kus pakutavad ravimid on odavad, ei nõuta retsepti ja seejuures väidetakse, et ravimid on 100% ohutud. Tuleb meeles pidada, et kui ei ole võimalik veenduda internetiapteegi seaduslikkuses, siis ei ole võimalik ka veenduda ravimite ohutuses.

Ebaseaduslikul ravimimüügil internetis ning sellisel teel ravimite ostmisel minnakse mööda ravimite hankimise tavaahelast:

 • arst (õige diagnoos, näidustus);
 • retsept (täpne ravimi kogus ja manustamisviis konkreetsel juhtumil);
 • apteek, st seaduslik internetiapteek (kvaliteetsete ravimite nõuetekohane säilitamine, nõustamine).

Ebaseaduslikust „internetiapteegist“ tellija seab ohtu enda ning ohtlike nakkushaiguste korral ka teiste tervise ja halvimal juhul elu.

Võltsravimi ohtlikkuse põhjuseid võib olla mitmeid, näiteks:

 • ravim on aegunud;
 • võib sisaldada toimivaid, kuid ohtlikke aineid, sageli ei ole kõiki aineid pakendile märgitud;
 • toimeaine võib puududa või olla erinev pakendile märgitust;
 • toimeaine sisaldus võib olla liiga madal või liiga kõrge;
 • koostisained ei ole puhtad ning nendega kaasnevad tundmatud või kahjulikud lisandid;
 • ravimiga on kaasas üksnes võõrkeelne või ebatäielik info;
 • ravimid ei ole toodetud legaalses tootmisettevõttes.

Ravi niisuguste toodetega võib ebaõnnestuda, võivad tekkida ohtlikud kõrvaltoimed või ennustamatud koostoimed teiste kasutatavate ravimitega. Võltsitud antibiootikumid võivad tekitada mikroorganismide resistentseid tüvesid ning tagajärjeks võib olla ravile allumatute üliohtlike nakkuste levimine.

Enne internetiapteegist tellimist veenduge, et tegemist on seadusliku internetiapteegiga (vt Kuidas teha vahet, kas tegemist on seadusliku internetiapteegiga Eestis või mitte?)